Kuinka hakeutua lihavuusleikkaukseen?

Lihavuusleikkaus ei koskaan ole ensisijainen lihavuuden hoitomuoto. Konservatiivinen elintapaohjaus tulee olla aina kokeiltuna ennen kuin leikkausta voidaan harkita.

Lihavuusleikkaukset Suomessa

Suomalaisessa terveydenhuollossa lihavuusleikkauksia tehdään yliopistollisissa sairaaloissa ja suurissa keskussairaaloissa.

Lihavuusleikkaukseen hakeutumisen hoitokäytännöissä voi olla alueellisia eroja. Lihavuuden elintapahoito tulee olla aina kokeiltuna ennen lihavuusleikkausarvioon lähettämistä, joten hoitoon hakeutuminen kannattaa aloittaa omasta terveyskeskuksesta tai työterveyslääkäriltä.

Matka leikkauksen harkintavaiheesta leikkauspäivään voi kestää jopa vuoden tai kaksi, sillä lihavuuden elintapahoito ryhmä- tai yksilöohjauksessa sekä potilaan omat muutospohdinnat vievät aikaa.

Lihavuuden ensisijainen hoitomuoto on aina elintapaohjaus.

Painonhallinnan ryhmä- tai yksilöhoito

Painonhallinnan ryhmä- tai yksilöhoito on lihavuuden kirurgisen hoidon ensimmäinen vaihe, mikäli sitä ei ole jo aiemmin kokeiltu.

Elintapahoito voidaan toteuttaa omalla terveysasemalla, työterveyshuollossa tai yksityisellä lääkäriasemalla. Painonhallintatalon Terveyslaihdutusvalmennus on myös yksi hyvä vaihtoehto.

Konservatiivisen hoidon

  • tulee kestää vähintään kuusi kuukautta
  • tavoitteena on vähintään 5% laihtuminen lähtöpainosta.

Lihavuuden leikkaushoidon kriteerien ja asianmukaisen konservatiivisen hoidon toteuduttua lääkäri voi tehdä potilaalle lähetteen sisätautiklinikalle sisätautilääkärin tai endokrinologin vastaanotolle lihavuusleikkausarvioon.

Lue lisää:

Lihavuusleikkausarvio

Jokaisen potilaan tapauksessa lihavuuskirurgian mahdollisuutta lihavuuden hoitokeinona arvioidaan yksilöllisesti. Arvioinnin tekevät sisätautilääkäri tai endokrinologi sekä kirurgi moniammatillisen lihavuuden hoidon työryhmän asiantuntijoita konsultoiden.

Moniammatilliseen työryhmään kuuluu edellä mainittujen lisäksi ainakin ravitsemusterapeutti ja tarvittaessa konsultoidaan psykologia tai psykiatria.

Sisätautilääkäri tai endokrinologi arvioi lihavuusleikkauksen tarvetta ja hyötyjä, mahdollisia leikkauksen esteitä tai haittoja sekä potilaan soveltuvuutta leikkaukseen hyvissä ajoin ennen leikkausta. Erikoislääkärin käyntiin liittyy verikokeita sekä arvio mahalaukun tähystyksen ja muiden tutkimusten tarpeesta.

Leikkaushoitoon päädyttäessä sisätautilääkäri tai endokrinologi tekee potilaasta lähetteen lihavuusleikkauksia tekevälle kirurgille.

Jos esteitä lihavuusleikkaukselle ei ole, lihavuuskirurgi tekee leikkauspäätöksen ja potilaalle valitaan potilaalle sopivin leikkausmuoto.

Leikkausjonojen pituudessa on vaihtelua. Kirurgin ensitapaamisesta leikkaukseen valmisteluineen, kestää yleensä 1-3 kk.

Edellinen sivuSeuraava sivu

 

Päivitetty  31.1.2020