Lihavuusleikkauksen terveysvaikutukset

Lihavuusleikkaus voi parantaa elämänlaatua monilla elämän osa-alueilla.

Suurin osa lihavuuden liitännäissairauksista (esimerkiksi tyypin 2 diabetes, uniapnea, masennus) vähintäänkin lievenee lihavuusleikkauksen myötä. Usein leikkaus myös parantaa elämänlaatua.

Lue, mitä hyvää lihavuusleikkaus tekee terveydelle.

1. Diabetes ja verenpainetauti

Lihavuusleikkauksen jälkeen diabeteslääkitystä voidaan yleensä vähentää huomattavasti. Myöhemmin lääkityksen tarve kuitenkin lisääntyy vähitellen. Lääkityksen tarvetta arvioidaan vuosikontrolleissa verensokerin omaseurannan ja HbA1c-tuloksen perusteella.

Myös verenpainelääkityksen muutokset ovat tavallisia lihavuusleikkauksen jälkeen. Verenpainetta on tärkeää seurata vuosia leikkauksen jälkeen, jotta voidaan arvioida oikea lääkityksen määrä.

2. Uniapnea

Uniapnea on yleistyvä sairaus, joka liittyy monesti ylipainoon. Arviolta 70 % lihavuusleikkaukseen tulevista potilaista sairastaa uniapneaa. Uniapneassa esiintyy kuorsausta, lyhyitä hengityskatkoksia ja niihin liittyviä havahtumisia. Koska yöuni on katkonaista, potilas voi kärsiä päiväaikaisista oireista, kuten väsymyksestä, aamupäänsärystä ja keskittymiskyvyn heikkenemisestä.

Tutkimusten mukaan painonlasku voi lieventää uniapneaa ja parantaa siten elämänlaatua. Uniapnea kehittyy yleensä pitkän ajan kuluessa. Jos uniapneaa on sairastanut vuosia ja ylipaino on ollut pitkäaikaista, voivat osittaiset hengityskatkokset jatkua myös laihtumisen jälkeen.

Kun potilaan paino muuttuu, tulee uniapnean hoidossa käytetyn CPAP-laitteen hoitopaine tarkistaa. Usein painetta pystytään alentamaan merkittävästi, vaikka painehoidon tarve jatkuukin. Osalla potilaista yöaikaiset hengityskatkokset voivat olla niin vähäisiä, ettei laitehoitoa ole enää tarpeen jatkaa. CPAP-hoidossa olevan potilaan on syytä keskustella hoitomuutoksista hoitavan yksikkönsä kanssa.

3. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Laihtumisen myötä nivelvaivat voivat helpottaa. Yleensä liikunta- ja toimintakyky paranevat, mikä kohentaa myös mielialaa. Tuki- ja liikuntaelinten vaivojen paranemisen myötä potilaat pystyvät nauttimaan mm. uusista liikuntalajeista.

4. Elämänlaatu

Elämänlaatu kohenee lihavuusleikkauksen jälkeen monilla eri elämän osa-alueille. Leikatut kokevat elämänlaadun kohenevan etenkin liikuntakyvyn, hengityksen, erilaisten vaivojen ja oireiden, energisyyden ja seksuaalisuuden osalta. Vaikutus elämänlaatuun onkin suurempi kuin minkään muun leikkaushoidon jälkeen.

Ensimmäinen vuosi lihavuusleikkauksen jälkeen on usein myönteistä aikaa. Masennusta sairastavilla potilailla kahden vuoden kuluttua leikkauksesta mieliala tasaantuu usein leikkausta edeltävälle tasolle. Jos sinulla on aiempi mielialaa hoitava lääkitys tai hoitosuhde, kannattaa näitä jatkaa. Etenkin 2-5 vuotta leikkauksesta saattaa mielialan suhteen olla tarvetta psykologiselle tuelle.

Edellinen sivu Seuraava sivu

Päivitetty  10.11.2020

Kyllä