Siirry sivun sisältöön

Hyödynnä Painonhallintataloa potilastyössä

Olemme keränneet vinkkejä, joilla voit parhaiten hyödyntää taloamme työssäsi.

Kaikkia Painonhallintatalon materiaalia ja sivuja voidaan hyödyntää potilas- ja asiakasohjauksen tukena. Ammattilainen voi ohjata potilasta lukemaan lisää esimerkiksi lihavuuden hoidosta, pysyvästä painonhallinnasta ja elintapamuutoksesta avoimilta verkkosivuilta.

Potilaan voi ohjata tutustumaan Painonhallintatalon verkkosivuihin sekä kahdeksan viikon Painonhallintapolkuun. Kaikille avoimista, maksuttomista materiaaleista löytyy tietoa ja tukea painonhallinnasta jokaiselle itsehoidon tueksi.

Painonhallintapolkua voi käyttää myös tutustumisjaksona Terveyslaihdutusvalmennukseen.

Potilaan voi ohjata Painonhallinnan itsehoito-ohjelmaan. Painonhallinnan itsehoito-ohjelma soveltuu heille, jotka kaipaavat tukea pysyvään painonpudotukseen ja painonhallintaan sekä elintapamuutosten aloittamiseen. Itsehoito-ohjelma vaatii kirjautumisen ja siinä on omien tietojen kirjaus- ja tallennusmahdollisuus.

Kahdeksan viikon mittaista itsehoito-ohjelmaa on mahdollista hyödyntää myös yhdessä hoitavan ammattilaisen kanssa ohjattuna itsehoitona.

Ohjatussa itsehoidossa yhdistyvät asiakkaan itsenäinen työskentely Painonhallinnan itsehoito-ohjelmassa sekä ammattilaisen tarjoama kevyt tuki. Ohjatun itsehoidon aikana voidaan sopia esimerkiksi 1–3 läsnä- tai etäkäyntiä yhdessä asiakkaan kanssa.

Terveyslaihdutusvalmennus on tarkoitettu 18–65 (70) -vuotiaille henkilöille, joiden painoindeksi on ≥ 30 kg/m2 tai ≥ 27 kg/m2, mikäli mukana on jokin lihavuuden liitännäissairaus.

Täysin etänä tapahtuva valmennus vaatii sitoutumista ja motivaatiota digipohjaiseen, itsenäiseen muutostyöskentelyyn sekä kirjalliseen viestintään. Valmennukseen pääsy edellyttää lääkärin lähetettä. Jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen etävalmentajan, joka ohjaa ja kannustaa muutostyöskentelyssä koko valmennuksen ajan.

Voisiko Terveyslaihdutusvalmennus sopia sinulle -testi:

Lisätietoa valmennuksesta:

Potilasta hoitava lääkäri arvioi lihavuuden hoidon tarpeen ja tekee tähän arvioon perustuen tarvittaessa lähetteen Painonhallintataloon. Lähetteen voi tehdä mistä tahansa hoitoyksiköstä Suomessa, myös HUS-alueen ulkopuolelta ja perusterveydenhuollosta.

Ennen kuin potilas voidaan lähettää lihavuusleikkausarvioon, tulee hänen kokeilla lihavuuden elintapahoitoa.

Lihavuuskirurgiaa voidaan harkita, jos potilas kokeillut muita lihavuuden hoitokeinoja terveydenhuollon ammattilaisten tuella. Leikkaushoidon edellytyksenä on aikaisempi konservatiivinen (ei-kirurginen) hoito.

Jos potilas harkitsee lihavuusleikkausta, hänet voi ohjata tutustumaan Painonhallintatalon sivujen materiaaleihin. Asiasta kannattaa keskustella myös lihavuusleikkauksiin perehtyneen lääkärin ja ravitsemusterapeutin sekä mahdollisuuksien mukaan lihavuusleikkauksen läpikäyneen henkilön kanssa.

Tietoa lihavuusleikkausta harkitsevalle:

Päivitetty 17.5.2024