Siirry sivun sisältöön

Miksi lihavuus on niin yleistä?

Lihavuuden kehittyminen on monimutkainen kokonaisuus, jonka perustana on painon kertymiselle altistava biologia yhdistettynä yltäkylläiseen ympäristöömme.

Lihavuus on yleistynyt elintason nousun myötä lähes kaikissa maissa. Maailmassa arvioidaan olevan tällä hetkellä noin miljardi ihmistä, joiden painoindeksi ylittää lihavuuden rajan (30 kg/m2). Suomessa lihavuutta on noin 1.2 miljoonalla aikuisella ja lähes 3 miljoonalla painoindeksi on yli 25 kg/m2, jolloin perinteisesti puhutaan ylipainosta.

Lihavuuden yleistyminen johtuu elinympäristömme voimakkaasta ja nopeasta muutoksesta, joka on epäsuhdassa ikiaikaiseen kehoomme. Evoluution kuluessa ihmiselle on kehittynyt eloonjäämistarkoituksessa hyvä ruokahalu ja keho, joka osaa käyttää ruuan ravintoaineet tehokkaasti energiaksi.

Muuttuneen elinympäristön tuomat haasteet

Ympäristö on muuttunut viime vuosisatoina melkoisesti. Kuitenkaan ihmisen geenit, aivot ja biologiset säätelyjärjestelmät eivät ole ehtineet sopeutua muuttuneeseen ympäristöön. Syömisen biologinen säätely toimii yhä samoin kuin silloin, kun koko ajan ei ollut saatavilla paljon energiaa sisältävää ruokaa. Ruokahalumme on nyky-ympäristöön nähden tarpeettoman hyvä. On yleinen tunne, että nälkä ja mieliteot vaivaavat, vaikka vähemmälläkin pärjäisi.

Myös fyysisen aktiivisuuden muutos on huomattava. Jos nykyihminen haluaisi kuluttaa yhtä paljon energiaa kuin hänen esivanhempansa, hänen täytyisi kävellä reippaasti viisi tuntia päivässä. Kuitenkin tänä päivänä on yleistä, että kaikenikäiset istuvat paljon sekä työssä että vapaa-ajalla. Joka toinen suomalainen istuu päivittäin vähintään kuusi tuntia. Istuminen kuluttaa energiaa vain vähän enemmän kuin lepo makuulla. Paljonko sinä olet istunut tänään?

Lihomiselle altistavan ruoka- ja liikuntaympäristön lisäksi nykyajan vitsaus on unen puute ja erilaiset psyykkistä hyvinvointia haastavat stressitekijät. Koska ruoka hellii voimavarojen puutteesta kärsivää ihmistä, eikä jaksamattomana saa liikuttua, nämä psyykkiset tekijät ovat omiaan lisäämään painoa.

Lihavuudelle altistumiseen vaikuttaa suuri joukko geenejä, mutta niistä tiedetään toistaiseksi vain vähän. Suurin osa geeneistä vaikuttaa syömiseen eikä niinkään aineenvaihduntaan. Tutkimusten mukaan lihavuus voi kulkea suvussa, sillä geenien lisäksi perheiden ajanvietto-, ravinto- ja liikuntatottumukset siirtyvät helposti sukupolvelta toiselle. Mutta lihavuuden yleistymisen taustalla eivät ole geenit vaan ympäristö. Painonnousu on tyypillinen ilmiasu lähes mille geeniperimälle tahansa nykyajan lihottavassa ympäristössä. Siitä kertoo se, suurin osa suomalaisista on painoindeksiltään ylipainon puolella.