Siirry sivun sisältöön

Onko paino terveyden mittari?

Onko paino hyvä mittari terveyden arvioinnissa?

Paino on pitkään toiminut yhtenä mittarina terveyden arvioinnissa. Painon ohella myös painoindeksi (BMI, kg/m2) on mittari, jonka avulla arvioidaan painon suhdetta pituuteen ja luokitellaan lihavuutta. Pelkkä paino tai painoindeksi eivät kuitenkaan anna riittävää kuvaa ihmisen kokonaisterveydestä tai hyvinvoinnista. Joillain ihmisillä liikakilot lisäävät nopeasti sairastumisriskiä ja heikentävät jaksamista. Toiset taas pysyvät terveinä pitkään, ja elämä tuntuu laadukkaalta korkeista painolukemista huolimatta. Pelkän painolukeman sijaan on tärkeää arvioida terveyttä kokonaisuutena. Terveydentila on yksilöllinen ominaisuus, eivätkä paino tai painoindeksi (BMI) siitä kerro.

Terveydenhuollossa lihavuuden lääketieteelliseen kokonaisarvioon kuuluvat muun muassa:

  • terveydentilan ja hyvinvoinnin kartoittaminen monipuolisesti

  • haastattelu elämäntilanteesta, voimavaroista, elintavoista, paino- ja sukuhistoriasta

  • sairauksien, lääkitysten ja laboratoriokokeiden arviointi

  • vyötärönympäryksen mittaaminen.

Painolukeman sijaan on tärkeää keskittyä yksilöllisesti terveyttä ja elämänlaatua kohentaviin tekijöihin sekä terveyttä edistävien elintapojen lisäämiseen. Kun halutaan pudottaa painoa, keskeistä on tehdä pieniä ja pysyviä muutoksia elintapoihin, nopeiden kuurien tai dieettien sijaan.