Siirry sivun sisältöön

Millaista on lihavuuden hyvä hoito?

Lihavuuden hyvä hoito on potilaan ja ammattilaisen yhteistyötä. Hoidon tavoitteena on parantaa potilaan elämänlaatua ja ylläpitää hänen terveyttään.

Mikä on lihavuuden hoidon tavoite?

Lihavuuden hoidon tarkoituksena on ehkäistä ja hoitaa lihavuuteen liittyviä tai lihavuuden vuoksi pahenevia sairauksia. Lihavuuden hoidolla tavoitellaan myös toimintakyvyn ja elämänlaadun parantumista. Lihavuuden hoidossa keskitytään myönteisiin ja pysyviin elintapojen muutoksiin sekä niiden myötä tapahtuvaan riittävään painonpudotukseen tai lihomisen pysäyttämiseen. Nykytiedon valossa jo viiden prosentin painonpudotuksella saadaan aikaan terveyden kannalta edullisia aineenvaihdunnan muutoksia. Mikäli paino on ollut pitkään nousussa, jo lihomisen pysäyttäminen on merkittävä tulos.

Lihavuuden puheeksi ottaminen terveydenhuollossa

Lihavuus on usein arka aihe. Potilas saattaa kokea, että lääkärin tai hoitajan puuttuminen asiaan on tungettelevaa, vaikka ammattilaisen pyrkimyksenä on auttaa. Kun lihavuus otetaan puheeksi terveydenhuollossa on tärkeää, että keskustelu on avoin ja arvostava ja siinä korostetaan potilaan oman elämän asiantuntijuutta.

Lihavuuden hoidossa olennaista on tukea potilaan psyykkisiä voimavaroja ja pysyviä elämäntapamuutoksia. Ammattilaisen tehtävä on auttaa potilasta löytämään jo olemassa olevia taitoja ja vahvuuksia. Ammattilaisen rooli on olla kuuntelija, tuen kartoittaja ja tuen tarjoaja.

Miten toimia potilaana?

Potilaalla on oikeus tulla keskustelussa kuulluksi ja kohdatuksi. Joskus lihavuudesta puhumisen ajankohta voi olla potilaan näkökulmasta huono. Tällöin voi pyytää, että asiaan palataan paremmin soveltuvana aikana. Potilas voi myös pyytää mukaansa materiaalia esimerkiksi tarjolla olevista tukimuodoista ja kysyä, miten aiheeseen voidaan palata myöhemmin uudelleen.Koska lihavuuden taustalla on hyvin yksilöllisiä syitä, pelkät ohjeet liikunnan lisäämisestä ja terveellisestä ravitsemuksesta eivät riitä. Usein on tärkeämpää puhua esimerkiksi lihavuuden taustalla olevista sairauksista ja kivuista, stressistä tai unenlaadusta. Potilas voi itse pyytää, että näistä aiheista keskustellaan vastaanotolla.

Päivitetty 5.10.2021