Siirry sivun sisältöön

Lähete Terveyslaihdutusvalmennukseen

Läheteohjeet on tarkoitettu lääkärille, joka lähettää potilaansa Terveyslaihdutusvalmennukseen. Lähettävän lääkärin tulee varmistaa, että kriteerit täyttyvät potilaalla.

Potilasta hoitava lääkäri arvioi lihavuuden hoidon tarpeen ja tekee tähän arvioon perustuen tarvittaessa lähetteen Painonhallintataloon. Lähetteen voi tehdä mistä tahansa hoitoyksiköstä Suomessa, myös HUS-alueen ulkopuolelta ja perusterveydenhuollosta.

Terveyslaihdutusvalmennuksessa elintapahoito toteutetaan digitaalisesti etävalmentajan tukemana, eikä siihen liity lääketieteellistä arviota tai kasvokkaisia tapaamisia.

Lähettävän lääkärin tehtävä on varmistaa, että alla olevat lähetekriteerit täyttyvät. Lähete ei siirrä hoitovastuuta. Potilas jää lähettävän yksikön tai kokonaishoidosta vastaavan lääkärin seurantaan, joka tarvittaessa huolehtii esimerkiksi laihtumisen vaatimat lääkemuutokset.

Lähettävän lääkärin on hyvä huomioida mahdolliset alueelliset läheteohjeet BMI-rajoista.

HUS laskuttaa lähettävää hyvinvointialuetta virtuaalisesti toteutetusta erikoissairaanhoidon konsultoivasta hoidosta sovitun hinnaston mukaisesti.

Terveyslaihdutusvalmennus sopii 18-65 (-70)-vuotiaille, joilla on motivaatiota käyttää verkkopohjaista ohjelmaa. Hyväksymiskriteerinä on BMI ≥ 30 kg/m2 tai ≥ 27 kg/m2 ja jokin liitännäissairaus.

Täytä tai varmista lomakkeelle seuraavat tiedot:

 1. Lähettämisen syy (Terveyslaihdutusvalmennus)

 2. Lähettävä yksikkö

 3. Potilaan nimi, henkilötunnus, osoite

 4. Potilaan sähköpostiosoite (HUOM! Oikein kirjattu sähköpostiosoite on tärkeä, jotta potilaalle voidaan avata digihoitopolku.)

 5. Potilaan älypuhelimen numero

 6. Potilaan pituus, paino ja BMI

 7. Sairaudet

 8. Lääkitykset

 9. Selvitys painohistoriasta

 10. Potilaalla tulee olla suotuisa elämäntilanne sekä riittävät voimavarat sitoutua itsenäiseen ja pitkäjänteiseen muutostyöskentelyyn.

 11. Potilaan suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito on erinomainen.

 12. Potilaalla ei ole akuuttia diagnosoitua syömishäiriötä.

 13. Suunnitelma potilaan seurannasta: Lähettävä taho huolehtii potilaan laihdutuksen seurannasta TAI Lähettävä taho ei pysty huolehtimaan potilaan laihdutuksen seurannasta + perustelu.

 14. Kirjaa tieto, että potilaan motivaatio virtuaalivalmennukseen on kysytty ja että potilaalla on etähoitoon tarvittavat tekniset valmiudet (tietokone tai tabletti ja nettiyhteys, pankkitunnukset tai mobiilivarmenne kirjautumista varten).

 15. Loppuyhteenvedon palautusosoite

 16. Lähettävän yksikön puhelinnumero

Sähköinen lähete:

sanomatunniste: ENDOKRI

nimi: Endokrinologia ja endokriininen kirurgia, lähetekeskus

erikoisala: 10E

Paperilähetteen postitus:

HUS Asvia osastonsihteeripalvelutKalasatama 5.krsPL783 00029 HUS

Lähete Apotissa:

Lähete HUS LÄH ENDOKRI, 10e. Lähetetekstin alkuun “Painonhallintatalon Terveyslaihdutusvalmennukseen”

Lähetteeseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: painonhallintatalo@terveyskyla.fi

Valmennuksen päätyttyä potilas ja lähettävä lääkäri saavat raportin valmennuksen tuloksista.

 • Vuoden valmennuksen hinta on 676 euroa, joka laskutetaan kahdessa erässä.

 • HUS laskuttaa lähettävää hyvinvointialuetta virtuaalisesti toteutetusta erikoissairaanhoidon konsultoivasta hoidosta sovitun hinnaston mukaisesti.

 • Lähtökohtaisesti emme hyväksy lähetteitä toiselle valmennusvuodelle.

Lähettävä lääkäri arvioi potilaan soveltuvuuden ENE-dieettiin terveydentilan ja lääkitysten kannalta. ENE-dieetin sisältävän valmennukseen BMI-raja on yli 30.

Lähettäneen lääkärin tulee kirjata mahdolliset lääkitysmuutokset dieetin aikana. Katso tästä yhteenveto lääkitysmuutoksista ENE-dieetin alkaessa:

Potilaan tulee voida jatkossa konsultoida lähettävää lääkäriä ENE-dieetin soveltuvuudesta ja jatkoseurannasta.

Etävalmentaja keskustelee ohjelman alkuvaiheessa dieetin aloituksesta vielä potilaan kanssa ja sopii sen ajankohdasta. Jotta etävalmentaja voi ohjata potilaalle ENE-dieetin, potilaan on oltava sitoutunut virtuaaliohjantaan, pysyviin elintapamuutoksiin ja säännölliseen harjoituksissa etenemiseen.

Täytä tai varmista lomakkeelle seuraavat tiedot:

 1. Lähettämisen syy (ENE-dieetin sisältävä Terveyslaihdutusvalmennus)

 2. Lähettävä yksikkö

 3. Potilaan nimi, henkilötunnus, osoite

 4. Potilaan sähköpostiosoite (HUOM! Oikein kirjattu sähköpostiosoite on tärkeä, jotta potilaalle voidaan avata digihoitopolku.)

 5. Potilaan älypuhelimen numero

 6. Potilaan pituus, paino ja BMI

 7. Sairaudet

 8. Lääkitykset

 9. Potilaalla tulee olla suotuisa elämäntilanne sekä riittävät voimavarat sitoutua itsenäiseen ja pitkäjänteiseen muutostyöskentelyyn

 10. Potilaan suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito on erinomainen.

 11. Potilaalla ei ole akuuttia diagnosoitua syömishäiriötä.

 12. Suunnitelma potilaan seurannasta: Lähettävä taho huolehtii potilaan laihdutuksen seurannasta TAI Lähettävä taho ei pysty huolehtimaan potilaan laihdutuksen seurannasta + perustelu.

 13. Kirjaa tieto, että potilaan motivaatio virtuaalivalmennukseen on kysytty ja että potilaalla on etähoitoon tarvittavat tekniset valmiudet (tietokone tai tabletti ja nettiyhteys, pankkitunnukset tai mobiilivarmenne kirjautumista varten).

 14. Loppuyhteenvedon palautusosoite

 15. Lähettävän yksikön puhelinnumero

Sähköinen lähete:

sanomatunniste: ENDOKRI

nimi: Endokrinologia ja endokriininen kirurgia, lähetekeskus

erikoisala: 10E

Paperilähetteen postitus: HUS Asvia osastonsihteeripalvelutKalasatama 5.krsPL783 00029 HUS

Lähete Apotissa:

Lähete HUS LÄH ENDOKRI, 10e. Lähetetekstin alkuun “ENE-dieetin sisältävään Terveyslaihdutusvalmennukseen”

 • Valmennuksen hinta on 900 euroa, joka laskutetaan kahdessa erässä.

 • HUS laskuttaa lähettävää hyvinvointialuetta virtuaalisesti toteutetusta erikoissairaanhoidon konsultoivasta hoidosta sovitun hinnaston mukaisesti.

 • Lähtökohtaisesti emme hyväksy lähetteitä toiselle valmennusvuodelle.

Lähete ohjautuu HYKS Vatsakeskuksen lähetekeskukseen. Kun potilaan lähete on hyväksytty, potilas linkitetään valmennusohjelmaan ja hänet liitetään omavalmentajaan. Sen jälkeen potilas saa sähköpostitse ohjeen rekisteröitymisestä ja kirjautumisesta palveluun.

Potilaan on suositeltavaa käydä läpi ennen valmennuksen alkua kahdeksan viikon "Painonhallintapolku" tai vaihtoehtoisesti Painonhallinnan itsehoito-ohjelma, joka vaatii kirjautumisen. Itsehoito-ohjelmaan on mahdollista tallentaa omia tietoja ja harjoitusvastauksia.

Päivitetty 17.5.2024