Mini-interventio

Mini-interventio soveltuu henkilöille, joiden lihavuus on vähäistä, ja mikäli kevyempi terveydenhuollon tuki sekä omatoiminen painonhallinta vaikuttavat riittävältä.

Mini-intervention tavoitteena on motivoida ja tukea omatoimiseen lihavuuden hoitoon. Mini-interventio voidaan toteuttaa lääkärikäynnin yhteydessä tai sitä varten varataan aika lihavuuden hoitoon perehtyneelle terveydenhuollon ammattilaiselle.

Mini-interventioon sisältyvät:

  • keskustelu painonhallinnasta, elintavoista ja niiden vaikutuksesta hyvinvointiin
  • lihavuuden arvioiminen
  • konkreettinen omahoitosuunnitelma
  • painonhallinnan keinojen esittely yksilöllisten tarpeiden mukaisesti
  • sähköinen tai kirjallinen materiaali painonhallinnan tueksi.

Mini-intervention ohella elintapamuutoksien tukena voi toimia myös kaikille avoin Painonhallinnan itsehoito-ohjelma:

lihavuuden hoito; elintapahoito; painonhallinta

Kyllä

Päivitetty  5.10.2021