Siirry sivun sisältöön

Psyykkinen hyvinvointi ennen lihavuusleikkausta

Lihavuusleikkaus on iso päätös, jota pohditaan yleensä pitkään. Annettujen ohjeiden noudattaminen sekä ammattilaisten ja muiden leikattujen tuki edistävät psyykkistä hyvinvointia.

Leikkaus voi herättää intoa ja huolta

Kun pohditaan lihavuusleikkausta, päällimmäisenä mielessä on yleensä innostuneisuus ja toiveikkuus terveyden paranemisesta ja fyysisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin lisääntymisestä. Toisaalta mieleen saattaa hiipiä huolia leikkaukseen liittyvistä riskeistä, kehon muutoksista ja sopeutumisesta uudenlaiseen syömiseen. Joku saattaa pohtia, millaista tukea saa muilta ihmisiltä.

Yleensä leikkausta seuraavat muutokset ovat valtaosin myönteisiä. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että myös myönteisiin ja toivottuihin muutoksiin voi olla vaikea sopeutua.

Pettymystä voi aiheuttaa esimerkiksi se, että paino ei laskekaan odotetulla tavalla tai laihtuminen ei ratkaisekaan haasteita muilla elämänalueilla. Myös huoli painonnoususta on yleistä leikkauksen jälkeen.

Harjoittele muutostaitoja

Monet lihavuusleikkaukseen tulevat potilaat ovat tottuneet säätelemään tunteita, kuten stressiä, surua, vihaa ja ahdistusta syömisen avulla. Lihavuusleikkauksen jälkeen näiden tunteiden kohtaamiseen ja säätelyyn tarvitaan uusia keinoja.

Pysyvä painonpudotus edellyttää uudenlaista suhtautumista syömiseen ja liikuntaan. Leikkauksen jälkeen edessä on sopeutumisjakso. Muutos on harvoin tasainen, siinä voi tapahtua notkahduksia ja usko voi olla koetuksella.

Muutokseen liittyviä taitoja voi opetella esimerkiksi Painonhallintatalon Itsehoito-osiossa tai vertaisryhmän tuella. Oleellista on varhainen tuen hakeminen tarpeen mukaan.

Ohjeita tunnesyömisen hallintaan löydät esimerkiksi Mielenterveystalon Irti ahminnasta -omahoito-oppaasta.

Päivitetty 10.11.2020