Siirry sivun sisältöön

Käytä alkoholia hyvin harkiten ennen lihavuusleikkausta

Alkoholismi on lihavuusleikkauksen suora este, joten alkoholin käyttötottumuksia tulee pohtia ennen leikkausta.

Alkoholin säännöllinen käyttö voi heikentää laihtumistulosta tai paino voi jopa nousta. Alkoholi on hyvin energiapitoista, ja sen vaikutuksen alaisena voi tulla helpommin ahmineeksi turhan paljon ruokaa.

Tutkimusten mukaan lihavuusleikatulla on suurentunut riski alkoholin ongelmakäyttöön. Joillakin lihavuusleikatuilla alkoholi saattaa korvata tunnesyömisen. Toiset saattavat hakea alkoholista lohtua muihin psykologisiin haasteisiin.

Alkoholia ei suositella lihavuusleikkauksen jälkeen. Leikkauksen jälkeen alkoholi imeytyy nopeammin ja nostaa veren alkoholipitoisuuden korkeammalle kuin aiemmin. Tämä on otettava huomioon esimerkiksi kun harkitsee autolla ajamista.

Käytä siis alkoholia hyvin harkiten, harvoin ja pieniä määriä. Alkoholia voi käyttää aikaisintaan, kun leikkauksesta on kulunut useampi kuukausi.

Alkoholin lisäksi myös bentsodiatsepiinien runsas käyttö sekä huumeriippuvuus ovat esteitä lihavuusleikkaukselle.

Päivitetty 15.7.2020