Siirry sivun sisältöön

Biologian voima

Lihavuuden biologia tarkoittaa niitä geneettisiä, aivojen neurokemiallisia ja kehon aineenvaihdunnallisia seikkoja, jotka ylläpitävät korkeaa painoa.

Lihavuuden biologia on kiinnostava kokoelma kaikkea sitä, joka varmistaa kehon painon nousun tai sen pysymisen korkealla tasolla. Tai kehon vastustelun, kun ihminen itse pyrkii laihduttamaan. Tällainen toiminta on autonomista, eli ei-tahdonalaista. Biologiaan voi kuitenkin pyrkiä vaikuttamaan. Tämä voi onnistua, kun ensin ymmärtää, mitä painon biologia on.

Lihavuuden biologian ymmärtäminen avaimena painonhallintaan

Biologisesti keholle tärkeintä on turvata eloonjääminen. Keho varmistaa omasta mielestään hengissä pysymisen parhaiten pitämällä painon riittävän korkealla ja keräämällä vararavintoa. Se panostaa siihen, että syöminen ei vahingossakaan unohdu ja ettei keho turhaan kuluta energiaa joutavanpäiväiseen.

Keho ei osaa tulkita, onko painonnousu toivottavaa sosiaalisesti tai terveydellisesti. Evoluution alkuaikoina ei ollut mahdollista, että painoa tulisi niin paljon, että siitä olisi terveyshaittaa. Sen vuoksi kaikki mekanismit, jotka kehossa liittyvät painoon, puolustavat korkeaa painoa. Keho mieltää, että painonlasku on yhtä huono juttu kuin hengityksen pidättäminen. Täytyy varmistaa, että hengittäminen alkaa automaattisesti uudelleen. Sen vuoksi sellaisessa tapauksessa, että paino olisi laskenut, keholle mielekäs vastareaktio on saattaa se takaisin ylös.

Opi tunnistamaan ja kuuntelemaan kehon viestejä

Biologian vastaiskut laihtumiselle liittyvät ruokahalun lisääntymiseen, usein huomaamatta, ja energiankulutuksen säästöön eli aineenvaihdunnan hidastumiseen.

Ihmisen vastaiskut biologialle liittyvät siihen, että ymmärtää nämä lainalaisuudet. Havainnoidaan ruokahalun lisääntyminen ja pyritään toimiin, joilla se pysyy kurissa. Havainnoidaan, milloin keho on liikkumatta ja pyritään toimiin, joilla kehoa voi pitää liikkeellä. Mindfulness eli tilanteen tasalla oleminen on tässä keskeistä. Koska moni asia biologisesti tapahtuu automaattisesti, näiden asioiden havainnointi ja tulkinta sekä sen jälkeiset toiminnan muutokset ovat avain biologian vääjäämättömältä kuulostavan painonnousun kumoamiseen.

Lisäksi on vielä tärkeää muistaa omiin ajatuksiin liittyvä psykologia. Käyttäytymismuutosten tulisi tapahtua joustavasti: yhtä aikaa riittävän lempeästi ja kuitenkin riittävän topakasti. Olisi ideaalista, että tulosta tulisi, mutta ettei tarvitsisi kontrolloida liikaa eikä pingottaa. Omia voimavaroja tulisi kuunnella ja ottaa aikaa palautumiselle.

Lue lisää kehon biologiasta täältä:

Onko lihavuus geneettistä?