Lihavuusleikkaus

Lihavuuskirurgia on osa vaikean lihavuuden hoidon kokonaisuutta.
Parhaimmillaan leikkaus voi parantaa terveyttä ja elämänlaatua ja painonhallinta voi onnistua pysyvästi.

Lihavuusleikkauksen edellytykset

Lihavuusleikkaukset tehdään erikoissairaanhoidossa. Lihavuusleikkauksen tarve ja mahdollisuus arvioidaan aina jokaisen potilaan kohdalla yksilöllisesti.

Lihavuusleikkauksen edellytyksenä on aina asianmukainen aikaisempi ei-kirurginen hoito, joka ei ole johtanut riittävään tai pysyvään painonlaskuun. Potilaan sairauskertomuksesta tulee löytyä merkinnät siitä, että hän on läpikäynyt terveydenhuollon toteuttaman painonhallintaryhmän tai vähintään kuuden kuukauden yksilöllisen hoidon. Yksilöllinen hoito voidaan toteuttaa myös verkkopohjaisten hoitomuotojen avulla, kuten Painonhallintatalon Terveyslaihdutusvalmennuksessa.

Potilastiedoissa tulee näkyä, että hoito on johtanut elämäntapamuutoksiin ja vähintään 5 %:n laihtumiseen, mutta tulos ei ole terveyden kannalta riittävä tai paino on noussut uudestaan. Hoidon pitäisi olla tapahtunut muutaman vuoden sisällä.

Tämän tarkoituksena on varmistaa, että henkilö on sitoutunut hoitoon ja leikkauksen edellyttämiin ruoka- ja liikuntatottumusten muutoksiin.

Lihavuusleikkausta voidaan harkita edellä mainittujen seikkojen toteutuessa silloin, kun potilaalla on jokin seuraavista ja hän on alle 65-vuotias:

  • painoindeksi yli 40
  • painoindeksi yli 35 ja jokin liitännäissairaus
  • painoindeksi yli 30 ja tyypin 2 diabetes, jossa ei saavuteta hyvää hoitotasapainoa lääkityksellä.

Arvioinnin tekevät kirurgi ja lihavuuden hoitoon perehtynyt sisätautilääkäri tai endokrinologi. Lisäksi voidaan konsultoida moniammatillisen työryhmän asiantuntijoita.

Lihavuusleikkaus on suuri muutosprosessi

Lihavuusleikkauksen yhteydessä henkilön on opeteltava muutamaan omia tapojaan usein radikaalisti. Onnistumisen kannalta keskeistä on myös se, että henkilö on harkinnut ja valmistautunut hyvin myös kehonkuvan muuttumiseen. Uusi keho vaatii totuttelua ja työtä myös mieleltä. Tämän vuoksi on tärkeää tunnistaa, että lihavuusleikkaus on kokonaisuudessaan ajallisesti pitkä prosessi, johon liittyy monenlaisia asioita, ajatuksia ja tunteita. Näissä tukena voi toimia muun muassa Terveyskylän yli vuoden kestävä virtuaalinen Lihavuusleikkauspolku.

Päivitetty  5.10.2021

Kyllä