Siirry sivun sisältöön

Ruokavalio ennen lihavuusleikkausta

Lihavuusleikkaukseen pääsyn kriteerinä on, että laihtuu konservatiivisen hoidon avulla vähintään viisi prosenttia.

Terveellisten ja monipuolisten ruokailutottumusten omaksuminen on tärkeää jo ennen leikkausta, sillä leikkaus itsessään ei automaattisesti laihduta, vaan ohjaa painonhallintaa tukeviin syömistottumuksiin. Leikkauksen edellytys onkin, että potilas on osallistunut elintapamuutoksia tukevaan painonhallintaryhmään tai yksilöohjaukseen.

Ryhmä- tai yksilöohjauksen tuella tapahtuneen laihtumisen lisäksi potilaan on tärkeää laihtua vielä juuri ennen leikkausta. Tämän laihdutuksen tarkoitus on vähentää sisäelinten ympärille ja maksaan kerääntynyttä rasvaa, jotta leikkaus voidaan toteuttaa teknisesti turvallisesti.

Laihtuminen ennen leikkausta on erittäin tärkeää leikkausriskien vähentämiseksi.

Leikkausta edeltävä laihdutus suunnitellaan yksilöllisesti ravitsemusterapeutin vastaanotolla. Yleensä tavoitteena on vähintään noin 5-8 % painonpudotus. Jos painoindeksi on hyvin korkea tai paino on selkeästi noussut viime aikoina, tavoite voi olla suurempi.

Laihdutus toteutetaan yleensä vähintään muutaman viikon kestävällä erittäin niukkaenergiaisella (ENE) dieetillä. Jos laihduttamisen ei onnistu tavoitteiden mukaisesti, voi jo suunniteltu leikkaus peruuntua.

Lue lisää ENE-dieetistä

Erittäin niukkaenerginen dieetti eli ENE-dieetti (englanniksi VLCD eli very low calorie diet) on Käypä hoito -suosituksen mukaista lihavuuden hoitoa, jossa käytetään pääasiallisena ravintona kliinisiä laihdutusvalmisteita.

ENE-dieettiä voidaan käyttää osana lihavuuden hoitoa, jos potilaan painoindeksi eli painon ja pituuden suhde on yli 30kg/m2 ja tavanomaiset ruokavaliomuutokset eivät ole tuottaneet tulosta.

Dieettivalmisteet sisältävät kehon tarvitsemat ravintoaineet, mutta nimensä mukaisesti vain vähän energiaa.

Dieetin käyttöä on tutkittu runsaasti sekä ulkomailla että Suomessa. Oikein toteutettuna ENE on todettu tehokkaaksi ja turvalliseksi.

Dieetti tulisi toteuttaa terveydenhuollon ammattilaisten valvonnassa. Ennen ENE-dieetin aloittamista lihavuuden hoitoon perehtynyt lääkäri arvioi dieetin sopivuuden potilaan kohdalla.

ENE-dieetti ei sovellu lihavuuden hoitomuodoksi

  • normaalipainoisille (painoindeksi alle 25 kg/m2 )

  • raskaana oleville tai imettäville

  • henkilöille, joilla on kliininen syömishäiriö

  • henkilöille, joilla on vaikea sairaus (esim. epästabiili angina pectoris, aivoverenkierron häiriö, huomattava munuais- tai maksasairaus, vaikea infektio).

Dieetin soveltuvuutta tulee harkita tarkemmin, jos potilaan ikä on alle 18 tai yli 65 vuotta, painoindeksi on 25–30 kg/m2tai potilaalla on kihti tai sappikivet.

Pysyvä lääkitys ei ole este ENE-dieetille, mutta lääkärin tulee arvioida dieetin vaikutukset potilaan lääkitykseen ja tehdä siihen tarvittaessa muutoksia.

Esimerkiksi diabeteslääkitystä pitää yleensä vähentää ja verenpainelääkityksen määrää harkita dieetin aikana. Nesteenpoistolääkitys lopetetaan tai puolitetaan. Marevan-hoito vaatii aluksi tehostetun INR-seurannan ja tarvittaessa lääkitystä säädetään.

Tarkemmat ja yksilölliset ohjeet antaa aina hoitava lääkäri.

Päivitetty 15.7.2020