Siirry sivun sisältöön

Psyykkinen hyvinvointi lihavuusleikkauksen jälkeen

Suurten elämänmuutosten kohdalla on normaalia kokea itselle vieraita tunteita. Apua ja vertaistukea voi tarvittaessa hakea usealta taholta.

Painonpudotuksen jälkeiseen aikaan voi kohdistua paljon odotuksia. Olet ehkä kieltänyt itseltäsi jotain ylipainon takia tai ajatellut, että "sitten kun olen laihtunut, niin…". Saatat myös ajatella, että elämän palaset loksahtavat paikalleen, kun paino putoaa. Muutos on yleensä positiivinen, mutta odotuksia on hyvä tarkastella kriittisesti.

Suurissa elämänmuutoksissa on normaalia kokea itselle aiemmin vieraita tunteita. Muutos on harvoin tasainen, usein siinä voi tapahtua notkahduksia ja usko voi olla koetuksella.

Mahdollinen pettymys voi liittyä siihen, että paino ei laskekaan odotetulla tavalla, se alkaa nousta uudelleen tai laihtuminen ei ratkaisekaan haasteita muilla elämänalueilla. Myös painonnousuun liittyvä huoli on yleistä leikkauksen jälkeen. Tunnesyöminen voi olla yksi tapa reagoida elämän haasteisiin, mutta sen sijaan apua kannattaa hakea esimerkiksi terveydenhuollosta tai potilasyhdistyksestä.

Muista, että voit ottaa psyykkiseen jaksamiseen liittyvät asiat esille kirurgin, sisätautilääkärin tai ravitsemusterapeutin vastaanotolla leikkauksen jälkeisillä seurantakäynneillä. Joskus muutama arvio- ja tukikäynti psykiatrian ammattilaisilla voi ratkaista asiat, toisinaan tarvitaan lisäksi jatkotukea oman kotipaikkakunnan psykiatrian poliklinikalla.

Voit aina kääntyä myös oman terveysasemasi puoleen psyykkiseen jaksamiseen tai psyykkisiin oireisiin liittyvissä asioissa. Terveysasemat tarjoavat selvittelyä ja psyykkistä ensiapua kriisitilanteissa. Terveysasemilla hoidetaan lievempiä mielenterveyden häiriöitä, kuten lievää tai keskivaikeaa masennusta ja ahdistuneisuushäiriöitä. Terveysasemalta ohjataan tarvittaessa lähetteellä psykiatrian erikoissairaanhoidon palveluihin. Myös työterveyshuollot järjestävät selvittelyä ja psyykkistä ensiapua kriisitilanteissa.

HUS ylläpitää Mielenterveystalo.fi -nettiportaalia, josta löytyy työkaluja mielen hyvinvointiin, omahoito-oppaita, oirenavigaattori sekä runsaasti yhteystietoja.

Painonhallintatalon Itsehoito-osiosta löytyy Motivaatiovaaka, jonka harjoituksista saat tukea elämänmuutokseen ja siihen liittyvien ajatusten ja tunteiden käsittelyyn.

Vertaistuki on arvokasta ja siitä on hyötyä niin ennen leikkausta kuin leikkauksen jälkeen. Vertaistuki tarkoittaa kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Tuen tärkeimmät elementit ovat kertominen ja kuunteleminen.

Vertaistukea voi saada monelta taholta, esimerkiksi tuttavapiiristä, painonhallintaryhmästä tai tukea tarjoavista yhdistyksistä. Joskus asioista on helpompi puhua vieraammalle henkilölle esimerkiksi perheenjäsenen tai ystävän sijaan. Lisää tietoa vertaistuesta löydät Terveyskylän Vertaistalosta.

Suomen Lihavuusleikatut LILE ry on rekisteröity valtakunnallinen potilasyhdistys, josta saat asianmukaista tietoa ja tukea elämän eri tilanteisiin. LILE ry:llä on paljon toimintaa ja tapaamisia sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Lisätietoja LILE ry:n toiminnasta löydät yhdistyksen nettisivuilta.

Haitarin sisältöLäheiset ihmiset voivat parhaimmillaan muodostaa arvokkaan verkoston, joka tukee leikkauksessa ja on mukana matkalla sen jälkeen. Jotta tämä onnistuisi, on tärkeää että ystävät ymmärtävät, mistä on kyse. Kuinka avoimesti olet puhunut läheisillesi leikkauksesta ja siihen liittyvistä ajatuksista ja tunteista? Millainen on sinun tukiverkostosi?

Päivitetty 10.11.2020