Siirry sivun sisältöön

Liikkuminen osana painonhallintaa

Liikkuminen on vähentynyt merkittävästi nykyaikana.

Liikkuminen on aina ollut luonnollinen osa ihmisen elämää. Kuitenkin nykyaikana fyysinen aktiivisuus on vähentynyt merkittävästi verrattuna aiempiin sukupolviin. Teknologian kehittyminen on helpottanut elämäämme monin eri tavoin, mutta samalla se on vähentänyt fyysistä aktiivisuutta. Arkielämän lukuisat laitteet ja teknologiat, kuten tietokoneet ja älypuhelimet tarjoavat runsaasti ruutuaikaa, mutta vähentävät liikkumistamme.

Runsas paikallaanolo ja vähäinen liikkuminen altistavat monenlaisille terveyshaitoille ja pitkäaikaissairauksille. Liikkumisen lisäämiseen pitääkin kiinnittää nykyaikana tietoisesti huomiota ja löytää keinoja paikallaanolon vähentämiseen.

Liikkumisen lisäämisellä tärkeä rooli terveyden edistämisessä ja ylläpidossa. Fyysisellä aktivisuudella voidaan saavuttaa monia terveyshyötyjä ja parempi kestävyys- ja lihaskunto. Lisäksi säännöllinen liikkuminen tukee mielen hyvinvointia, auttaa arjessa jaksamiseen, parantaa kehotuntemusta sekä unen laatua. Nämä kaikki tukevat hyvinvointia ja pysyvää painonlaskua.

Pienikin liike kannattaa

Säännöllisellä liikkumisella on monenlaisia terveysvaikutuksia. Liikkuminen helpottaa pysyvää painonhallintaa, parantaa kehonkoostumusta ja vaikuttaa suotuisasti aineenvaihduntaan. Fyysisen kunnon ohella liikkuminen kohentaa psyykkistä hyvinvointia ja luo hyviä mahdollisuuksia sosiaaliselle kanssakäymiselle. Lisäksi liikkuminen on erinomainen keino tutustua omaan kehoon ja sen toimintaan.

Pelkällä liikunnalla, ilman ruokavaliomuutoksia, on vaikeaa saavuttaa kliinisesti merkittävää painonlaskua, mutta säännöllisellä liikkumisella voi saavuttaa paljon terveyshyötyjä, vaikka paino ei heti putoaisikaan.

Liikkumisen ei tarvitse olla pelkkää hikiliikuntaa ollakseen hyödyllistä, vaan myös paikallaanolon tauottelusta tai arkisesta liikkeestä on paljon hyötyä. Jo muutaman minuutin liikehetki tekee hyvää niin keholla kuin mielelle.

On tärkeää löytää itselleen sopivia liikuntamuotoja ja -tapoja, jotka sopivat omaan elämäntyyliin ja mieltymyksiin. Tällöin liikkuminen tuo iloa ja hyvää oloa, ja siitä muodostuu helpommin säännöllinen osa omaa arkea. On hyvä muistaa, että liikuntakäyttäytyminen vaihtelee luonnollisesti elämäntilanteen ja muiden tekijöiden mukaan. Siten kehon kuuntelu, mielekkäiden liikuntamuotojen löytäminen ja tasapainon saavuttaminen liikunnan ja arjen välillä ovat keskeisiä.