Siirry sivun sisältöön

Lähete erikoislääkärille lihavuuden hoitoarvioon

Miten toimia, jos Painonhallintatalon Terveyslaihdutusvalmennus tai perusterveydenhuollon palvelut eivät vaikuta riittävältä hoitomuodolta merkittävän lihavalle potilaalle?

Jos potilas tarvitsee kokonaisvaltaisen lihavuuden hoitoarvion virtuaalivalmennuksen sijaan, lääkäri tekee lähetteen tavalliseen tapaan oman alueen endokrinologian- tai sisätautien poliklinikalle.

Lihavuusleikkauksen tarve arvioidaan erikoissairaanhoidossa. Lähettävä lääkäri ei siis voi tehdä lähetettä suoraan lihavuusleikkaukseen. Lihavuuden konservatiivisen hoidon pitää olla toteutunut asianmukaisesti ennen lihavuusleikkausarviota. Potilaan motivaatio ja sitoutuminen pysyviin elintapamuutoksiin ovat avaimia onnistuneelle leikkaushoidolle.

Tarkista alta erikoissairaanhoitoon lähettämisen kriteerit, lihavuuden hoitoarvio-lähetteelle kirjattavat tiedot, lihavuusleikkauskriteerit HUS-alueella sekä lihavuuden hoitoarvio-lähetteiden ohjaus HUS-alueella.

Erikoissairaanhoitoon lähettämisen kriteerejä sovelletaan paikallisten käytäntöjen mukaan.

1. Lihavuusleikkausarvio elintapahoidon jälkeen (ks. lisäkriteerit alempana) tai

2. Hankalahoitoinen lihavuus tai vaikeat lihavuuden liitännäissairaudet, joiden hoito perusterveydenhuollossa ei ole mahdollista tai tuottanut tulosta.

 • Painoindeksilukeman eli BMI:n tulee olla ainakin 40 kg/m2 ellei ole lihavuuteen liittyviä liitännäissairauksia tai

 • BMI on yli 35 kg/m2 ja lisäksi lihavuuden liitännäissairaus kuten tyypin 2 diabetes tai sen esiaste, kohonnut verenpaine, metabolinen oireyhtymä, rasvamaksa, uniapnea, kantavien nivelten nivelrikko tai munasarjojen monirakkulatauti.

 • Ja potilaalla on halukkuus ja valmius lihavuuden hoitoon.

Lisäkriteereitä lihavuusleikkausarvioon lähettämiseksi:

Lihavuusleikkausarviota voidaan harkita myös, jos potilaalla on tyypin 2 diabetes ja BMI ≥ 30 kg/m2 eikä lihavuuden ja diabeteksen konservatiivinen hoito ole tuottanut riittävää tulosta.

Ennen lihavuusleikkausarvioon lähettämistä potilaan on tullut laihduttaa noin 5 % painostaan, minkä tarkoituksena on todentaa potilaan sitoutuminen lihavuusleikkauksen edellyttämiin elintapamuutoksiin sekä yhteistyöhön terveydenhuollon kanssa.

Ks. lihavuusleikkauksen tarkemmat kriteerit sivun kohdasta ”Lihavuusleikkauskriteerit HUS-alueella".

Kirjaa lihavuuden hoitoarvio -lähetteelle potilaasta:

 1. BMI

 2. painohistoria

 3. lihavuuden liitännäissairaudet

 4. muut sairaudet ja lääkitys

 5. aikaisemmat laihdutusyritykset

 6. arvio alkoholin käytöstä

 7. arvio psyykkisestä tilasta

 8. arvio laihdutusmotivaatiosta

 9. sähköpostiosoite ja älypuhelimen numero

 10. paperilähetteissä loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero.

Lihavuuden kirurgisessa hoidossa noudatetaan aikuisten lihavuuden Käypä hoito -suositusta, mutta hoitoa harkitaan aina yksilöllisin perustein huomioiden liitännäissairauksien vaikeusaste.

 1. Potilaan arvioidaan kykenevän muuttamaan syömistottumuksiaan leikkaushoidon edellyttämällä tavalla. Onnistumisen kannalta keskeistä on potilaan perinpohjainen harkinta ja valmius aiempaa pienempään ateriakokoon, terveelliseen ruokavalioon sekä kehonkuvan huomattavaan muutokseen.

 2. Potilas on aiemmin saanut terveydenhuollon toimintayksikössä konservatiivista lihavuuden hoitoa vähintään 6 kk (yksilö- tai ryhmähoito), jonka seuranta ja tulokset on kirjattu lähetteeseen ja jonka aikana potilas on laihtunut vähintään 5 %.

 3. Potilaan ikä on 18-60(-65) vuotta.

 4. Painoindeksi on yli 40 kg/m2 tai yli 35 kg/m2 ja potilaalla on liitännäissairaus tai sen vaaratekijöitä: tyypin 2 diabetes, verenpainetauti, uniapnea, kantavien nivelten nivelrikko tai PCOS. Painoindeksi on ≥ 30 kg/m2, mikäli hänellä on 2 tyypin diabetes, jossa ei saavuteta hyvää hoitotasapainoa lääkityksellä.

 5. Potilas ei tupakoi

 6. Potilaalla ei ole päihdeongelmaa

 7. Erityinen harkinta on tarpeen ja hoito on usein vasta-aiheista seuraavissa tiloissa:

  • Vaikea syömishäiriö (syömishäiriöyksikön arvio)

  • Vaikea mielenterveysongelma (hoitavan psykiatrin arvio)

  • Pysyvä tulehduskipulääkkeiden käytön tarve, joka jatkuu leikkauksen jälkeen

  • Ruoansulatuskanavan sairaudet

  • Potilaan yleinen leikkausriski on huomattavan korkea.

Potilaiden hoitoarviot ohjautuvat kotikunnan mukaan:

Päivitetty 16.7.2020