Siirry sivun sisältöön

Milloin lihavuutta hoidetaan lääkkeillä?

Lääkitystä voidaan kokeilla muun hoidon tukena, jos elintapahoito ei ole vaikuttanut riittävältä. Lääkitystä on hyvä miettiä etenkin, jos ruokahalun hallinta on haasteellista.

Kenelle lääkehoito sopii?

Lääkehoitoa voidaan tapauskohtaisesti käyttää lihavuuden hoidon menetelmänä tukemaan elintapamuutosta. Lääkehoito voidaan aloittaa myös painonpudotuksen jälkeen tukemaan painonlaskun pysyvyyttä. Ruokahalua vähentävä lääkehoito on erityisen hyödyllinen silloin, kun potilas kokee syömisen hallinnassa olevan haasteita, annoskoko kasvaa helposti liian suureksi tai on mielitekoja ja napostelua. Ruokahalua vähentävien lääkkeiden avulla vähäkaloriseen ruokavalioon tähtäävien muutoksien tekeminen on helpompaa, minkä vuoksi lääkkeen aloitusajankohta on otollinen tehostetulle elintapahoidolle. Elintapahoito voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä-, etä-, tai verkkomuotoisena hoitona.

Lääkehoito toteutetaan lääkärin seurannassa ja mikäli siitä ei ole hyötyä (esimerkiksi ei saavuteta painonlaskua tai liitännäissairauksien lieventymistä noin neljän kuukauden aikana), lääkehoito keskeytetään. Toimivan lääkehoidon sen sijaan tulisi olla pitkäaikaista, jopa useita vuosia. Koska painolla on pyrkimys nousta takaisin, lääkityksen myöhempi mahdollinen lopettaminen kannattaa tehdä hitaasti, harkitusti ja hyvässä seurannassa.

Lääkehoito voidaan yhdistää elintapahoitoon henkilöillä, joiden painoindeksi on yli 30 tai yli 27 sellaisilla henkilöillä, joilla ylipainoon liittyy liitännäissairauksia.

Miten lääkkeet toimivat?

Lihavuuden hoidossa on virallisesti Suomessa käytössä kolmea eri lääkevalmistetta. Lääkevaihtoehtoina ovat liraglutidi (Saxenda), naltreksonin ja bupropionin yhdistelmävalmiste (Mysimba ®) sekä orlistaatti (Orlistat). Liraglutidi ja naltreksoni/bupropionin yhdistelmävalmiste hillitsevät ruokahalua ja orlisaatti toimii estämällä ruoan rasvojen imeytymistä. Lisäksi liraglutidin tavoin toimiva semaglutidi on tulossa lihavuuden hoitoon lupaavana uutena lääkkeenä, jota käytetään tällä hetkellä diabeteksen hoitoon.

Ruokahalua vähentävät lääkkeet voivat auttaa syömisen hallinnassa ja siten helpottaa elintapamuutoksien tekemisessä. Lihavuuden hoitoon käytettävillä lääkkeillä, kuten muillakin lääkkeillä, on mahdollisia haittavaikutuksia. Näistä keskustellaan lääkärin kanssa hoidon suunnittelun yhteydessä.

Liraglutidi on ihon alle pistettävä ihmisen GLP1 -suolistohormonin kaltainen lääke. Se vaikuttaa aivojen ruokahalua sääteleviin reseptoreihin ja lisäksi se hidastaa mahalaukun tyhjenemistä täten lisäten kylläisyyden tunnetta ja vähentäen nälän tunnetta.

Liraglutidia käytetään annosta hitaasti nostaen annoksella 3.0 mg lihavuuden hoidossa (kauppanimi Saxenda®). Liraglutidia käytetään pienemmällä annosvahvuudella (kauppanimi Victoza®) myös kakkostyypin diabeteksen hoidossa alentamaan verensokereita.

Liraglutidi on reseptilääke.

Saxenda® -valmisteelle on myönnetty rajoitettu peruskorvattavuus. Katso lisätiedot linkistä 3051 Liraglutidi (lihavuus).

Naltreksonin ja bupropionin yhdistelmä, kauppanimeltään Mysimba ®, vaikuttaa vähentämällä ruokahalua.

Naltreksoni (8 mg) / bupropioni (90 mg) -tablettien annosnosto tehdään hitaasti. Suositeltu tavoiteannos on 2 tablettia 2 kertaa päivässä. Ilta-annos kannattaa ottaa alkuillasta (klo 16-17), jotta lääkkeen mahdollinen haitallinen vaikutus uneen on vähäisempi ja hyödyllinen vaikutus iltasyömiseen suurempi.

Mysimba ® on reseptilääke. Mysimba® -valmisteelle on myönnetty rajoitettu peruskorvattavuus. Katso lisätiedot linkistä 3055 Bupropionin ja naltreksonin yhdistelmävalmiste.

Orlistaatti toimii estämällä ruoan rasvojen imeytymistä. Orlistaattitabletteja käytetään pääaterioiden yhteydessä kolme kertaa päivässä. Orlistaatti 120 mg on reseptivalmiste (Orlistat Stada) ja 60 mg itsehoitovalmiste (Orlistat Sandoz).

Suolistohaittavaikutuksien ehkäisy edellyttää vähärasvaista ruokavaliota. Orlistaatti saattaa vähentää rasvaliukoisten vitamiinien imeytymistä suolistosta. Pitkäaikaisessa käytössä suositellaankin orlistaatin ohella käytettäväksi monivitamiinivalmistetta.

Lääkkeellä ei ole peruskorvattavuutta.

Päivitetty 22.11.2021