Gå till sidans innehåll

Varför stiger vikten ofta tillbaka?

Vid viktminskning tenderar vikten att snabbt börja stiga igen.

Många har tidigare gått ner i vikt, vissa till och med flera gånger. För de flesta har kilona också kommit tillbaka. Vad handlar återgången till tidigare vikt om?

Viktpendling eller jojo-effekten,, är för många en bekant bieffekt av viktminskning. Det beror på kroppens ihärdiga strävan att återgå till tidigare hög vikt. Kroppen verkar försöka återställa situationen till det tidigare uppnådda. Naturen har ställt in en hög vikt som målvikt, eftersom det i början av evolutionen var ett bra sätt att överleva. Kroppen har otaliga olika sätt att korrigera vikten uppåt om den av någon anledning hotar sjunka. Dessa mekanismer är biologi, automatiska och oberoende av viljan.

Ju mer kroppen tenderar att öka vikten, desto mer behov uppstår att försöka gå ner i vikt. Karaktäristiskt för viktminskningskurer är att de lovar snabb viktminskning. Det är också typiskt att de inte stöder en permanent förändring mot matvanor som främjar välbefinnande och hälsa. De uppnådda resultaten blir ofta bara kortvariga, och efter att kuren är avslutad kan den förlorade vikten lätt komma tillbaka.

Nackdelarna med viktminskningskurer

Vid snabb viktnedgång förloras ofta muskelvävnad, vilket komplicerar vikthanteringen i framtiden. Om vikten snabbt återvänder, kanske muskelvävnaden inte återfås i samma utsträckning, vilket är skadligt för hälsan. Minskning av muskelvävnad är särskilt skadligt för äldre, eftersom det ökar risken för fall och försämrar funktionsförmågan. Måttlig viktminskningshastighet och regelbunden motion, särskilt styrketräning, hjälper till att behålla muskelmassan under viktminskningen, vilket underlättar vikthanteringen i framtiden.

Dessutom kan snabb viktminskning störa kroppens naturliga reglering av hunger och mättnad, vilket ytterligare komplicerar en permanent vikthantering. Stränga dieter kan också öka risken för ätstörningar. Själva bantningen predisponerar således för viktökning, eftersom kurer oftast inte löser de bakomliggande problemen som ursprungligen har lett till viktökningen. Så när bantningen är över, återvänder vikten lätt.

Viktökning är dock ingens öde, man kan påverka den. Det är viktigt att notera de faktiska livsomständigheterna som ökar risken för att vikten återgår till den högre nivån. Det är också viktigt att vara medveten om var man står: om man inte följer med situationen på en längre tid, kan vikten obemärkt ha ökat.

Vi är alla olika, och vikthantering är inte jämlikt. Vissa måste satsa mer än andra. Ändå är vikthantering möjlig! Från forskning vid Hälsoviktshuset, har vi märkt att om det finns flera tidigare viktminskningar kan de till och med öka chanserna till framgång den här gången.

Läs mer på Hälsovikthus webbplats.