Gå till sidans innehåll

Priset för en fetmaoperation för patienten

För en patient består kostnaden för operationen av poliklinikbesöken, vårdavdelningens avgifter och kostnaderna för permanenta vitamin-, järn- och kalktillskott.

Kostnaderna för kosttillskott varierar beroende på vilket av de rekommenderade preparaten patienten väljer. I början behöver patienten också en kortare kur med blodförtunnande behandling (10 dygn), syraneutraliserande läkemedel (3 månader) samt smärtstillande läkemedel under den första veckan.

Efter operationen kan medicineringen av associerade sjukdomar, särskilt diabetesmedicineringen minskas, vilket innebär en betydande minskning av den totala läkemedelsbehandlingskostnaden. Kostnaderna för vitamin- och mineraltillskott som man använder resten av livet står man själv för.

Bantning före operationen med en diet med mycket lågt energiinnehåll medför en egen kostnad, men å andra sidan är de övriga livsmedelskostnaderna motsvarande lägre.

I samband med möjliga komplikationer kan kliniska kosttillskott eller sondmatning tillfälligt medföra extra kostnader. Sjukledigheten efter operationen är 2–3 veckor, beroende på arbetsbeskrivningen, vilket kan leda till inkomstbortfall för patienten.

För mer information om patientavgifter och kostnader, kontakta din vårdenhet. Information om priser och ersättningar för läkemedel och vitaminer finns till exempel på webbsidan Apteekki.fi. Det finns skräddarsydda vitamin- och spårämnestillskott för patienter som genomgått en fetmaoperation, med högre doser än de konventionella produkterna från dagligvaruhandeln.

Uppdaterad 15.7.2020