Gå till sidans innehåll

Utnyttja Hälsovikthuset i ditt patientarbete

Vi har samlat tips om hur du du bäst kan utnyttja huset i ditt arbete.

Allt material och alla sidor på Programmet för hälsosam bantning kan användas som stöd för patient- och klientinstruktioner. En professionell kan hänvisa en patient att läsa mer om till exempel behandling av fetma, varaktig vikthantering och livsstilsförändringar på öppna webbsidor.

Patienten kan hänvisas att bekanta sig med Programmet för hälsosam bantnings webbsidor och åttaveckors Vikthanteringsstigen. På de öppna och kostnadsfria sidorna finns information och stöd för vikthantering för alla, som ett stöd för egenvård.

Vikthanteringsstigen kan också användas som en introduktionsperiod till Programmet för hälsosam bantning.

Patienten kan hänvisas till Egenvårdsprogrammet för vikthantering. Egenvårdsprogrammet för vikthantering lämpar sig för dem som behöver stöd för varaktig viktnedgång och vikthantering samt för att påbörja livsstilsförändringar. Egenvårdsprogrammet kräver inloggning och det finns möjlighet att registrera och spara egna uppgifter.

Det åttaveckors långa egenvårdsprogrammet kan också användas som handledningssession tillsammans med en vårdprofessionell.

Under handledningssessionen kombineras patientens självständiga arbete med Egenvårdsprogrammet för vikthantering med lätt stöd från en professionell. Under handledningssessionen kan man till exempel komma överens om 1–3 när- eller distansmöten tillsammans med patienten.

Programmet för hälsosam bantning är avsedd för personer i åldern 18–65 (70) år med ett kroppsmasseindex på ≥ 30 kg/m2 eller ≥ 27 kg/m2 med någon följdsjukdom.

Den helt distansbaserade coachingen kräver engagemang och motivation för digitalt, självständigt förändringsarbete och skriftlig kommunikation. För att få tillgång till coachningen krävs en remiss av läkare. Varje deltagare får en personlig distanscoach som vägleder och stöder förändringsarbetet under hela coachningen.

Skulle Program för hälsosam bantning passa dig? -testet:

Mer information om coachningen:

Den behandlande läkaren bedömer patientens behov av fetmabehandling och skriver vid behov en remiss till Hälsoviktshuset. En remiss kan göras från vilken vårdenhet som helst i Finland, även utanför HUS-området och från primärvården.

Innan patienten kan remitteras för en bedömning av kirurgisk behandling bör hen prova livsstilsbehandling för fetma.

Fetmaoperation kan övervägas om patienten har prövat andra behandlingsmetoder för fetma med stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. Kravet för kirurgisk behandling är tidigare konservativ (icke-kirurgisk) behandling.

Om patienten överväger fetmaoperation kan han/hon hänvisas till Programmet för hälsosam bantning material på webbsidorna. Det är också värt att diskutera frågan med en läkare och en näringsterapeut som är insatt i fetmakirurgi samt om möjligt också med en person som har genomgått fetmaoperation.

Information för den som överväger fetmaoperation:

Uppdaterad 17.5.2024