Gå till sidans innehåll

Idén med programmet och framskridandet i det

Bekanta dig med programmet och framskridandet i det.

Programmet för hälsosam bantning genomförs individuellt. Programmet pågår totalt 12 månader från den dag du loggar in i programmet. Du stöds i livsstilsförändringen av en person inom hälsovården, som är utbildad för uppgiften och har erfarenhet av fetmabehandling. Din tilldelade distanscoach stöder, hjälper till med reflektioner och uppmuntrar dig på förändringsresan på ett förtroendefullt och uppskattande sätt.

Hur framskrider programmet?

Du framskrider i programmet veckoavsnitt för veckoavsnitt och lär dig nya vanor med hjälp av faktatexter, videor och praktiska övningar. Varje vecka är byggd kring ett självständigt avsnitt på cirka 30–60 minuter där du får information, reflekterar över din situation och dina behov för förändring, samt sätter mål som är lämpliga för dig. Mellan veckoavsnitten övar du på vardagliga handlingar som stöder dina mål.

Din tilldelade distanscoach stöder och uppmuntrar dig på din förändringsresa och följer regelbundet upp din framsteg på den digitala behandlingsvägen. Du kan skicka meddelanden och frågor till din coach och hen svarar på dem enligt överenskommen tidtabell. I början av programmethar du ett inledande telefonsamtal med din coach. Annars sker all kontakt skriftligt.

Programmets grundpelare:

Genom programmets övningar lär du dig att väga tankar, känslor, handlingar och förhållanden relaterade till ätande.

Du övar på att integrera flexibla ätvanor i din vardag genom programmets övningar och fundera på hur du kan påverka ditt ätbeteende med dina val och färdigheter.

Nya vanor utvecklas bäst med långsiktig övning och repetition. I de veckovisa övningarna lär du dig att planera ditt ätande och tydliggöra helheten för vikthållningen i vardagen.

Under programmets gång kan du använda dig av den bildbaserad matdagboksappen Meallogger för att observera dina ätvanor. Om du vill kan din coach ge feedback på dina bilder.

Du kan också delta i Meallogger-gruppen som hålls fyra gånger om året för att få tips, idéer och kamratstöd.

I övningarna börjar du med att öka vardagsrörelsen och går gradvis vidare till att öva på den fysiska konditionens olika delar. Avsnitten om motion innehåller råd för deltagare för olika träningsnivåer, från nybörjare till aktiva motionärer. Även deltagare som tränar med smärta har tagits i beaktande i programmet. Dessutom behandlas rörelse ur andra perspektiv, såsom en del av mental hälsa och vardagslivet. Du får stöd och inspiration till motion i olika former genom övningar, träningsprogram, videor och podcaster!

Programmet för hälsosam bantning innehåller övningar som stöder hälsosamma levnadsvanor och välmåendevanor i sin helhet.

Övningarna handlar om

  • sömn

  • stresshantering

  • avslappning

  • medveten närvaro.

För att lyckas med livsstilsförändringen är det viktigt att känna igen sambandet mellan dina tankar, känslor och handlingar. Programmet för hälsosam bantning innehåller mycket övningar av mentala färdigheter som stöder framgång i vikthållningen. Programmets övningar stöder helheten i ditt välmående och dina psykiska resurser.

Parallellt med träningen av mentala färdigheter finns det möjlighet att lära sig enkla övningar som passar dig och din vardag!