Gå till sidans innehåll

Biologins kraft

Fetma-biologi syftar på de genetiska, neurokemiska och metaboliska faktorer som upprätthåller hög vikt.

Fetmans biologi utgör en intressant samling av allt som säkerställer att kroppsvikten stiger eller förblir på en hög nivå. Eller kroppens motstånd när en person försöker gå ner i vikt. Denhär verksamheten är autonom, det vill säga icke-viljestyrd. Man kan dock påverka biologin. Detta kan uppnås genom att först förstå vad viktens biologi innebär.

Förståelse för fetmans biologi som nyckel till vikthantering

Biologiskt sett är det viktigaste för kroppen att säkerställa överlevnad. Kroppen anser att det bästa sättet att hålla sig vid liv är att hålla vikten tillräckligt hög och lagra reservnäring. Den fokuserar på att se till att äta inte glöms bort och att kroppen inte slösar bort energi i onödan.

Kroppen kan inte tolka om viktökning är önskvärd socialt eller hälsomässigt. I början av evolutionen var det inte möjligt att vikten skulle bli så hög att det skulle vara skadligt för hälsan. Därför försvarar alla mekanismer i kroppen som är relaterade till vikt en hög vikt. Kroppen ser viktminskning som lika dåligt som att hålla andan. Man måste se till att andningen automatiskt återupptas. Därför är ett meningsfullt svar för kroppen att återställa vikten om den har minskat.

Lär dig att identifiera och lyssna på kroppens signaler

Biologins motåtgärder i samband med viktminskning inkluderar ökad aptit, ofta obemärkt, och att spara energi, det vill säga minskad ämnesomsättning.

Människans motåtgärder mot biologin innebär att förstå dessa lagar. Man observerar ökad aptit och försöker vidta åtgärder för att hålla den i schack. Man observerar när kroppen är stillastående och försöker vidta åtgärder för att hålla den i rörelse. Mindfulness är avgörande här. Eftersom många biologiska processer sker automatiskt, är det viktigt att observera och tolka dessa processer samt de efterföljande beteendeförändringarna för att motverka en biologiskt förutbestämd viktökning.

Dessutom är det viktigt att komma ihåg psykologin i ens tankar. Beteendeförändringar bör ske flexibelt: tillräckligt mjukt men ändå tillräckligt bestämt. Det skulle vara idealiskt om resultat skulle uppnås utan att behöva överkontrollera eller överanstränga sig. Man bör lyssna på sina egna resurser och ta tid för återhämtning.

Läs mer om kroppens biologi här: Är fetma genetiskt?