Gå till sidans innehåll

Vad händer om min vikt börjar öka igen efter fetmaoperationen?

Det är vanligt att vikten varierar med några kilo. Två till tre år efter operationen är det mycket vanligt att man går upp i vikt.

Det är vanligt att vikten varierar med några kilo.

En viktuppgång kan leda till besvikelse och rädsla för att vikten ska gå upp till samma nivå som tidigare. Det är dock viktigt att komma ihåg att en liten viktuppgång inte betyder att spelet är förlorat. Bakslag är ofta en del av förändringsprocessen och man kan lära sig av dem.

Efter en gastric sleeve- och gastric bypass-operation sker den största viktminskningen nedgången under det första året. Ungefär hälften av patienterna förlorar fortfarande några kilo under det andra året. Detta följs av en utjämningsperiod som varar ett par år.

Vad ska jag göra om min vikt ökar?

Man är mest känslig för en vikutppgångsfas 2–5 år efter operationen. Om det finns en tydlig uppåtgående trend i vikten är det viktigt att man följer upp vikten och kontrollerar sina motions- och matvanor. Det är bra att stanna upp och fundera på vad som kan ha orsakat viktökningen.

Tänk till exempel på följande

  • Har det skett några förändringar i din matrytm eller i storleken eller innehållet i dina portioner?

  • Har du motionerat tillräckligt?

  • Äter du på grund av stress, ångest eller tristess?

  • Sover du för lite?

Fundera på vilken typ av korrigerande åtgärder du skulle kunna vidta. Om du märker tecken på känsloätande eller stressätande, vilka andra sätt än att äta kan du använda för att hantera dina känslor?

Tänk också på alkoholkonsumtionen, som är en vanlig orsak till viktökning efter en fetmaoperation. Be med låg tröskel din hälsocentral eller företagshälsovården om hjälp med detta problem.

Det är känt att regelbunden handledning i viktkontroll vid en viktuppgång efter fetmaoperationer är effektiv. Om du märker en konsekvent uppåtgående trend i din vikt kan du be din hälsocentral eller företagshälsovården om hjälp.

Det är bra att diskutera med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården vilka verktyg för viktkontroll det finns inom de områden du har behov (t.ex. näringsterapi, sömnrytm, stress, depression, kartläggning av överkonsumtion av alkohol, motionsvanor, fysioterapi och eventuell att påbörja en läkemedelsbehandling mot fetma).

Goda behandlingsformer är bland annat Programmet för hälsosam bantning i Hälsoviktshuset (med läkarremiss) och viktkontrollgrupper.

Om du överraskas av ett begär, prova övningarna i avsnittet Fullt av lockelser.

Vad annat ger dig välbehag?

  • Om du upplever att du söker för mycket välbehag från mat och/eller drycker, fundera på vilka andra saker som kan få dig att må bra.

  • Fundera på saker som ger dig välbehag i livet och gör en lista av dem. Häng upp listan till exempel på kylskåpsdörren som en påminnelse i svåra stunder.

  • Du kan dra dig till minnes allt sådant som tidigare har gett dig tillfredsställelse.

  • Kräv inte att du just nu ska känna något särskilt när du uppmärksammar eller gör dessa saker. Observera saker och ting i ditt liv på en allmän nivå.

  • Försök att tänka på de minsta saker som ger dig välbehag, t.ex. en promenad i naturen, ett morgonkaffe, en pratstund med en vän, att läsa en bok eller färska blommor.

HUS upprätthåller webbportalen Psykporten.fi, där det finns verktyg för att stödja det psykiska välbefinnandet, guider för egenvård, en symtomnavigator och en mängd kontaktuppgifter.

I avsnittet Egenvård i Hälsoviktshuset hittar du Motivationsvågen, som innehåller övningar som ger dig stöd i livsförändringar och de tankar och känslor som är förknippade med dem.

Om din vikt har ökat eller håller på att öka, fundera på om någon av dessa kan vara en bakomliggande faktor:

Alkohol är en märkbar orsak till att vikten ökar på nytt. Upp till en av sex patienter konsumerar för mycket alkohol under åren efter fetmaoperationen. För att undvika detta rekommenderar vi att man inte dricker alkohol alls eller endast en portion då och då.

Småätandet kan omärkbart bli till en del av vardagen. Om du märker att du har börjat gå upp i vikt ska du kontrollera ditt dagliga ätande och fundera på om det är småätandet som är orsaken till viktuppgången.

Läs mer om måltidsrytmen i avsnittet om egenvård.

Regelbunden svettmotion sammanlagt cirka 3 timmar per vecka hjälper avsevärt till med viktkontrollen. Gör motionen till en del av ditt normala liv.

Sover du bra? Om du inte har fått sömnapnéundersökningar som en del av utredningen om en fetmaoperation, kan det vara dags att göra det, i synnerhet om du är trött på dagen eller snarkar. Undersökningarna omfattar nattpolygrafi som kontrollerar andningen under sömnen. En tillräcklig sömn av god kvalitet är nyckeln till pigghet och att man orkar på dagarna.

Om du blir deprimerad av viktuppgången är det viktigt att du inte tröstäter på grund av depressionen. Försök att hitta annan hjälp och andra sätt att hantera dina känslor. Be om hjälp vid behov.

Uppdaterad 16.7.2020