Gå till sidans innehåll

Vecka 3. Hur man sätter upp lämpliga mål?

Man kan sätta upp olika mål för vikthanteringen.

Att bearbeta målsättningar stödjer enligt forskningen motivationen och möjliggör förändringar i beteendet.

Ett långsiktigt mål kan till exempel vara:

  • "Jag mår bättre. Jag har styrka och energi så att jag kan delta i hobbyer och gå ut på promenader även efter arbetsdagen."

Förutom önskemål och långsiktiga mål behövs också konkreta delmål. Delmålen bör vara mätbara och realistiska i förhållande till livssituationen, tidsanvändningen och resurserna. När målen är anpassade på ett lämpligt och individuellt sätt är de lättare och mera meningsfullt att uppnå och upprätthålla i fortsättningen. Även små framsteg förstärker ens självtillit och stöder därigenom också motivationsförändringen.

Ett mål som är svårt att mäta och uppnå:

  • "Jag motionerar mera."

Ett konkret och uppnåeligt mål kan vara till exempel:

  • "Jag ökar min dagliga rörelse genom att alltid ta trapporna istället för hissen när jag är på jobbet."

Lägg till det som är bra

När du funderar på dina målsättningar är det viktigt att tänka på vilka saker du vill införa i din vardag, som främjar välbefinnandet, snarare än att eliminera gamla vanor. Så det är inte "jag slutar äta godis" utan "jag lägger till en näve grönsaker till frukosten varje dag". Från forskningen vet vi att det är lättare att lägga till något bra och skapa en ny vana än att eliminera en gammal vana.

I nästa övning får du fundera på bland annat vad som är ett lämpligt, realistiskt och konkret mål för din livsstilsförändring både på kort och lång sikt. Du kan också återgå till att granska din nuvarande situation (ätvanor, motion, sömn och återhämtning) och fundera över vad som kom upp där och var du vill börja.

Skriv upp ditt mål i din kalender eller till och med på en lapp på kylskåpsdörren. På en plats där du ser det dagligen.

Övning

Sätt ett övergripande mål för din livsstilsförändring. Du kan också beskriva den känsla du får när du når ditt mål.

  1. Vilket konkret delmål vill du sätta upp för nästa månad?

  2. Hur förbereder du dig för utmanande situationer eller svåra perioder? Vem ber du om stöd?

Tänk också på följande saker när du sätter mål:

Vilka saker stöder redan dinvikthantering? Vilka vanor eller rutiner vill du behålla eller lägga till?

Vilka faktorer som utmanar vikthanteringen känner du igen i din nuvarande vardag eller sätt att agera? Är det något du vill ge upp eller göra annorlunda för att bättre stödja din vikthantering?

Vad hoppas du förändra i din vardag?