Gå till sidans innehåll

Känner du igen tecknen på stress?

Stress kan inte helt elimineras från livet, och det behövs inte heller. Det är dock viktigt att känna igen stress-symptom för att kunna reagera på långvarig stress.

Kortvarig stress kan i bästa fall vara en positiv kraft som förbättrar koncentrationen och prestandan samt ökar energi och entusiasm. Om den pågår länge belastar stress kroppen och utgör en riskfaktor för både fysisk och psykisk hälsa. Stress hålls vanligtvis på en lämplig nivå om återhämtning och avslappning är tillräckliga i förhållande stressens omfattning.

Förutom att varje individ har en unik tolerans för stress, påverkas vi också av olika saker som orsakar stress. Det som kan vara inspirerande för en person kan vara stressande för en annan, och vice versa.

Stress kan smyga sig in i livet gradvis och man kan vänja sig vid den. Ibland kan det vara svårt att bedöma när ens egen stress har blivit skadlig.

Stress försvårar vikthantering

När man är stressad kan det vara mycket svårt att hantera vikten. En ständig överbelastning förvirrar kroppens funktioner och förbrukar tillgängliga resurser, vilket gör det svårare att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor. Att vårda ens egen ork och resurser är grunden för all förändring. Om du känner igen stresssymtom hos dig själv kan det vara bra att stanna upp och fundera över vad som är möjligt att påverka och om det skulle vara användbart att öva på lämpliga stresshanteringsmetoder för dig.

Så påverkas kroppen av stress:

Fysiska symtom på stress kan vara till exempel:

 • huvudvärk

 • svindel

 • hjärtklappning

 • illamående

 • muskelspänningar

 • högt blodtryck

 • förändringar i aptiten

 • magbesvär

 • hormonella och immunologiska förändringar.

De vanligaste psykiska symptomen är

 • irritabilitet

 • orolighet och svårighet att koppla av

 • ångest

 • koncentrations- och minnesproblem

 • social isolering

 • brist på initiativförmåga

 • sömnstörningar.

Uppdaterad 10.6.2024