Gå till sidans innehåll

2. Självkännedom

Resan mot förändring av livsstil kan börja med att identifiera dina egna tankar och reflektera över din självkänsla.

Om du önskar en förändring av din livsstil är det bra att stanna upp och fundera över hur du förhåller dig till dig själv. Talar du främst till dig själv på ett uppmuntrande eller kritiskt sätt?

Det är användbart på resan mot en förändring av livsstilen att lära sig hantera sina egna övertygelser och fokusera på det positiva. Vänliga tankar gentemot dig själv kommer att uppmuntra dig mera på vägen än nedslående tankar. När du fortsätter öva envist och märker den positiva effekten kommer du kanske att upprepa den tanken och lita på kraften i dina tankar.

Om du bestämmer dig för att dagligen tänka en positiv tanke om dig själv, kommer du inom en månad att ha stärkt din självkänsla med trettio tankar.

Övningar:

Avsätt cirka fem minuter för denna övning. Upprepa övningen dagligen i minst en vecka.

Rikta uppmärksamheten mot din kropp:

  • Lyssna på vad din kropp säger till dig idag och just nu. Du kanske känner av trötthet eller avslappning, spänningar eller smärta. Acceptera din kropps känslor som de är. Ta ett djupt andetag.

  • Rikta sedan uppmärksamheten mot en detalj i din kropp. Fundera över vad som är bra med denna del av din kropp. Hur har denna del av kroppen idag stöttat dig eller varit med dig i dagens aktiviteter? Tacka denna del av din kropp i ditt sinne.

  • Fundera över vilken den minsta möjliga handlingen för din kropps bästa kan vara idag. Kan du lyfta upp benen en stund när du sitter, äta ett hälsosamt mellanmål eller ta en minut för att ta ett djupt andetag mitt i arbetsdagen?

  • Rikta vänliga tankar mot olika delar av din kropp så att så småningom så många delar som möjligt har fått en vänlig tanke.

  • Upprepa övningen varje dag i minst en vecka.

Under ditt liv har du upplevt olika händelser som har påverkat din självbild. Ibland har du haft kontroll över händelserna, ibland inte.

Du kan ha blivit kallad för något utan att personen menade något illa. Att jämföra sig själv med andra människor kan också påverka din självbild. Sådana uppfattningar som kan ha uppstått genom sådana tillfälligheter kan du bära med dig: den tystlåtne, den som misslyckas i relationer, den avslappnade personen, den som är ordningsam, och så vidare.

I själva verket är det inte avgörande om en viss självbild är sann eller inte. Det viktiga är hur denna uppfattning påverkar vad du gör.

  • Tänk nu på en övertygelse som rör dig själv. Säg först till dig själv med den övertygelsen: "Jag har en tanke att jag är…"

    • Till exempel: "Jag har en tanke att jag misslyckas."

  • Observera nu dig själv. Märk att du inte är dina tankar. Tanken är bara inre tal. Låt tanken eller bilden släppas.

  • Säg sedan till dig själv: "Jag märker att jag tänker att jag är…". Observera om du är den som observerar detta.

Märkte du några förändringar i hur du förhöll dig till din övertygelse?

Vilka känslor hade du när du märkte att du tänkte att du var X? Är du fortfarande helt övertygad om att tanken som ditt sinne berättar är sann?

Upprepa övningen igen under några dagar i följd.

Uppdaterad 13.6.2024