Gå till sidans innehåll

Varifrån får man motivation till att röra på sig?

Vilken betydelse har rörelse i ditt liv?

Många olika faktorer påverkar utvecklingen och stärkandet av träningsmotivationen, såsom saker som är viktiga för en själv, livssituationen och resurserna. Träningsmotivationen utvecklas individuellt, vilket är anledningen till att det inte finns några generella riktlinjer för att hitta motivationen. För motivationen är det viktigt att träningen upplevs som betydelsefull och stödjande för ens egna värderingar. På så sätt är det lättare att hitta resurser och entusiasm för träning. Information eller pepp från andra kan fungera för stunden, men på lång sikt är det viktigt att hitta en meningsfull anledning att träna.

Du kan fundera över följande frågor:

 • Hur skulle ökande av motion eller fysisk aktivitet stödja ett meningsfullt liv och en meningsfull vardag för dig?

 • Hur skulle ditt liv vara annorlunda om din kondition förbättrades?

Livssituationen kan ha stor betydelse för träningsmotivationen. Motivationen kan också variera i olika skeden av livet, vilket är helt naturligt och normalt.

Svåra livssituationer, motgångar och vardagens belastningstoppar kan ibland minska tillgängliga resurser för träning. Livssituationens betydelse bör inte underskattas, men att bibehålla en aktiv livsstil även i en påfrestande situation kan förbättra uthålligheten. I olika livssituationer kan träningen vara olika. Att hitta lämpliga lösningar underlättas av en ärlig granskning av ens vardag, övervägande av resurserna och fastställande av realistiska mål.

Du kan fundera över:

 • Vilka saker tar mest tid i din vardag? Vilka saker är nödvändiga? Vad skulle du eventuellt kunna minska på?

 • Hur ser dina resurser ut för tillfället?

 • Vilken mängd motion skulle vara realistisk med tanke på den tid och de resurser du har tillgängliga?

Ett sätt att öka motivationen är att hitta en form av motion som inspirerar och ger glädje. Oavsett om det är promenader i naturen, motion till och från jobbet, hemmaträning, träning på gymmet eller gruppträning, är det viktigaste att hitta en rörelseform som passar en själv. Glädjen i träningen kommer från upplevelser av meningsfulla och framgångsrika träningsupplevelser utan tankar på att prestera i träningen. Framgång stärker ens förmåga och stöder på så sätt träningsmotivationen på lång sikt.

Flexibilitet innebär förmågan att anpassa den fysiska livsstilen efter förändrade livssituationer och ens egna resurser. När vardagen är stressig är det hälsosamt att lätta på träningsrutinerna. När vardagen stabiliserar sig kan man återgå till den vanliga motionsvanan. Flexibilitet inom träningen innebär också att den inte kräver att man ger upp andra viktiga saker i livet, såsom relationer eller andra hobbyer.

Du kan fundera över:

 • Vilken typ av träning skulle vara trevlig och glädjefylld för dig?

 • Vad skulle flexibel träning innebära för dig?

Prova den här övningen när du har bestämt dig för att börja träna men soffan lockar mer.

 1. Njutning i stunden

  • Identifiera känslan eller önskan om njutning i stunden den nuvarande situationen, till exempel att stanna kvar i soffan.

 2. Inre dialog

  • Vilka tankar och egna argument finns det i situationen?

 3. Betydelse

  • Kom ihåg varför du bestämde dig för att börja träna regelbundet. Hur relaterar din kondition till viktiga saker i ditt liv?

 4. Mål

  • Tänk tillbaka på det mål du har satt för din egen kondition. Föreställ dig att du når målet och gör något trevligt. Vad kan du glädja dig åt?

  • Kontrollera också om dina mål är realistiska med hänsyn till din vardag och dina resurser. Behöver planen göras mer mild? Prova och utforska vilken som kan vara den minsta, behagliga rörelsen.

 5. Val

  • Nu kan du välja om det är bättre att vila eller ge kroppen rörelse. Vad skulle vara i linje med dina mål och ge dig en bra känsla just nu?

 6. Färdigheter

  • Märker du att färdigheterna i planering, visualisering och beslutsfattande påverkar välbefinnandevanorna?

Vad lärde du dig av den här reflektionen?

Uppdaterad 7.6.2024