Gå till sidans innehåll

Överväg användningen av alkohol

Alkohol innehåller mycket energi och kan försvåra genomförandet av livsstilsförändringar.

Alkoholdrycker påverkar vikthanteringen både direkt och indirekt. Alkohol i sig innehåller mycket energi, och ofta innehåller alkoholhaltiga drycker även socker eller andra energirika ingredienser. Ofta beaktas dock inte den mängd energi som alkoholdrycker ger i samband med mängden mat som äts, vilket gör att de ökar det totala energiintaget obemärkt. Alkohol ger inte särskilt mycket mättnadskänsla.

Alkohol försämrar kolhydraternas och fetternas ämnesomsättning i kroppen, vilket gör att de lättare lagras som kroppsfett. På så sätt ökar alkoholanvändningen risken för viktökning. Dessutom höjer regelbunden användning blodtrycket.

Alkohol har olika effekter på vikthanteringen

Alkoholens indirekta effekter på vikthanteringen överförs genom ätbeteende och behovet att småäta. Alkohol ökar aptiten och väcker och förstärker småätande. Dessutom kan upprepad alkoholkonsumtion leda till att nya välbefinnandevanor och rutiner glöms bort, vilket kan göra det utmanande att göra förnuftiga kostval med avseende på vikthantering och personliga värderingar.

Matvanorna kan också vara ogynnsamma för vikthanteringen under bakfylla. Upprepat bakfylleätande utmanar ofta vikthanteringen. Upprepad alkoholkonsumtion kan också påverka upprätthållandet av träningsvanor och försvåra genomförandet av livsstilsförändringar och vikthantering.

Alkohol försämrar återhämtningen och sömnkvaliteten. När man är trött kan hunger och småätande öka och det kan bli svårare att upprätthålla träningsvanor. Därför är alkoholens effekter på vikthanteringen, och även generellt på hälsan, mångfacetterade.

Uppdaterad 6.6.2024