Gå till sidans innehåll

Vecka 5. Positivitetens kraft

Att rikta tankarna mot det positiva ökar sannolikheten för ett bra slutresultat.

Att fokusera på framgångar och möjligheter främjar självvård och hälsosamma levnadsvanor. Positivt tänkande innebär inte att utmaningar eller svåra stunder ignoreras eller bagatelliseras. Istället hjälper positivt tänkande till att bygga en starkare grund för att möta och övervinna dem.

Självförtroende stödjer förändringen

Kärnan i positivt tänkande är tron på våra egna förmågor och att vi kan påverka vårt eget liv och vår hälsa. Att fokusera på de saker som redan är bra eller som skulle kunna förbättras relativt enkelt stöder tillväxten av självförtroendet.

När man tror att man kan, blir denna tanke ofta sann. På samma sätt blir tanken "jag kan inte, jag klarar inte av det" sann om den upprepas för sig själv.

Positivt tänkande är ett utmärkt sätt att stödja sin egen tron på förmågan.

Övning

Från den bifogade listan hittar du praktiska sätt som kan hjälpa dig att bygga och stärka din upplevelse av självtillit. Försök om något av dessa skulle fungera för dig i vardagen.

  • Små framsteg: Börja med små steg och sätt realistiska mål. Framgångar skapar en positiv spiral och stärker din tro på dina egna förmågor.

  • Bygg upp mål stegvis: Börja med det enklaste och gå vidare mot det mer utmanande. Varje steg är ett steg framåt.

  • Positiv feedback: Ge dig själv positiv feedback för varje framgång. Kom också ihåg att vara snäll mot dig själv om saker inte alltid går som planerat.

  • Tala till dig själv som om du skulle stödja din bästa vän.

  • Förbered dig för utmaningar: Förbered dig i förväg för att möta utmaningar och fundera på hur du kan hantera dem.

  • Metoder för att övervinna utmaningar: Dela upp de metoder du tidigare har använt i fungerande och icke-fungerande. Fortsätt med de som fungerar och hitta alternativ för de som inte gör det.

  • Kom ihåg tidigare framgångar: När du står inför nya utmaningar, kom ihåg dina tidigare framgångar.

  • Tänk att du kan: När du övertygar dig själv om att du kan, kommer du också att anstränga dig bättre.

Tron på förmågan växer inte över en natt, men du kan medvetet och ihärdigt bygga upp den. Kom ihåg att varje steg mot hälsosammare levnadsvanor stärker din tro på dina egna förmågor och hjälper dig att nå dina mål. Alla positiva spiraler börjar med en god handling