Gå till sidans innehåll

Regelbunden måltidsrytm

En regelbunden och för dig passande måltidsrytm spelar en viktig roll med tanke på vikthanteringen.

Det finns inte ett enda rätt sätt att rytmisera ätandet för vikthantering. Det påverkas redan av det faktum att vi oftast lever i mycket olika dygnsrytmer. För de flesta av oss passar det att äta ungefär var 3–5 timme.

Fördelar med en regelbunden måltidsrytm

En regelbunden måltidsrytm har många fördelar. En regelbunden måltidsrytm:

  • hjälper till att hantera ätandet

  • stärker hunger-och mättnadssignalerna

  • förhindrar okontrollerad hunger

  • minskar behovet av att småäta

  • hjälper till att hålla blodsockret stabilt

  • hjälper till att hålla energinivån och sinnet skarpt

  • inkluderar vanligtvis frukost, lunch och middag samt vid behov 1–2 mellanmål intagna ungefär var 3–5 timme.

Beakta utmaningarna med skiftarbete

Skiftarbete utmanar på många sätt den traditionella måltidsrytmen. För den son arbetar skift lönar det sig att satsa på noggrann planering av måltiderna. För varje arbetspass (morgon, kväll, natt) lönar det sig att göra en egen plan. Det är bra att komma ihåg att en regelbunden rytm inte betyder att man alltid äter vid samma tidpunkt, utan att man hittar en passande måltidsintervall. För den som arbetar skift börjar dagen då man vaknar. Oavsett tidpunkt är den första måltiden frukost och dagen fortskrider därifrån.

Uppdaterad 14.6.2024