Gå till sidans innehåll

Vecka 2. Sömn och återhämtning

Tillräcklig sömn, sömnkvalitet och återhämtning från belastning påverkar vikthanteringen och vikten.

Livsstilsförändringar börjar med dina resurser. Därför är det viktigt att stanna upp och reflektera över vad man orkar med. De hälsomässiga effekterna av bristfällig sömn är förmodligen bekanta för de flesta av oss. Däremot kanske vi inte märker hur mycket sömnbrist påverkar exempelvis ätandet och känslor av begär.

Trötthet leder lätt till att vi agerar automatiskt. Dessutom kan vardagsaktiviteterna minska när kroppen och sinnet behöver vila. Tillräcklig sömn är en av de mest avgörande faktorerna för att vi ska kunna genomföra handlingar i vardagen som främjar välmåendet.

Sömnbehovet är individuellt

Den genomsnittliga rekommenderade mängden sömnför vuxna är 7–9 timmar per natt. Nattliga uppvaknanden är dock en del av normal sömn. Även tillfällig sömnlöshet förekommer hos många och är en del av ett normalt hälsosamt liv.

Om sömnbristen emellertid ärfrekvent är det bra att stanna upp och fundera över det. Ibland kan orsaken till dålig sömn och ofta upplevd dagströtthet vara sömnapné, vilket kan innebära andningsuppehåll under sömnen. Diskutera eventuell trötthet med din läkare.

Stressens påverkan

Även långvarig stress försvårar vikthanteringen. Att lugna ner sig och koppla av kan vara svårt, sömnkvaliteten och återhämtningen försämras och stressande tankar kan ta över sinnet. Att hantera stress och att slappna av mitt i stressen är värdefulla färdigheter att lära sig för välbefinnandets skull.

Övning:

  1. Sover du tillräckligt? Om inte, hur skulle du kunna öka sömntiden den här veckan?

  2. Hur skulle du beskriva dina resurser för närvarande?

  3. Vilka saker ger dig mer resurser? Skulle du kunna öka dem ännu mer?

  4. Och vilka saker orsakar belastning i ditt liv just nu? Hur skulle du kunna minska belastningen?

  5. Känner du att du har tillräckligt med tid att ta hand om ditt välbefinnande? Hur skulle du kunna hitta mer tid för dig själv?