Gå till sidans innehåll

6. Mentala färdigheter

För att lyckas med förändringar i livsstilen är det viktigt att känna igen sambanden mellan dina tankar, känslor och handlingar.

Varje individ har typiska sätt att reagera på olika situationer. Reaktionerna på omgivningens händelser, observationer, känslor och tankar uppstår inom dig själv, men märker du dessa reaktions- och tänkesätt eller agerar du automatiskt?

Innan man kan ändra beteendemönster måste man först ändra tankesätt och identifiera de känslor och övertygelser som är kopplade till vanorna.

Att känna igen och bekanta sig med ens egna mentala färdigheter är särskilt viktigt när man inte vill agera på ett sätt som försämrar välbefinnandet.

I de följande övningarna kan du lära dig flexibla ätvanor och medvetet ätande.

Övningar:

Visste du att de som lyckas med långsiktig vikthantering är de som har antagit flexibla ätvanor?

Människor har en naturlig dragning till söt och fet mat. Genom planering och förberedelse kan du dock påverka styrkan hos dina begär.

Det lönar sig att identifiera hur vi reagerar på frestelser och sedan öva på ett nytt förhållningssätt till dessa situationer.

Det är inte meningsfullt att säga: "Jag äter aldrig godis." Ju mer strikta förbud man sätter för sig själv när det gäller att äta viss mat eller livsmedel, desto starkare kan begäret för dem bli. Genom att inte sätta absoluta förbud utan istället fokusera på regelbunden och varierad kost kan suget minska. Kost som främjar hälsan behöver inte vara en noggrann prestation eller perfekta måltider.

Det lönar sig att acceptera kommande utmaningar. Du ställs ibland inför utmanande ögonblick, och i dessa ögonblick får dina välbefinnandevanor ytterligare övning. Ett nyfiket tillvägagångssätt gentemot vardagens gång och att söka efter möjligheter underlättar anpassningen av välbefinnandevanor till den aktuella situationen.

Märker du ibland att du inte minns vad du åt eller att tallriken tömts plötsligt?

Medvetenheten om ätandet påverkar mättnadskänslan. Även om du äter mycket åt gången kommer mättnadskänslan först lite senare. Om du äter omedvetet snabbt och mycket kan mättnadskänslan vanligtvis uppstå senare. Därför kan du ta mer mat, även om en portion hade räckt.

Att lära sig medvetet ätande underlättar vikthanteringen. Medvetet ätande innebär att vi fokuserar på nuvarande måltid med hjälp av alla sinnen.

Prova följande övning under en vecka minst en gång om dagen och i samband med olika måltider.

  • Fokusera på att lukta och betrakta maten du tar eller placerar på din tallrik. Vilka färger och dofter märker du? Var kommer maten ifrån? Hur placerar du den på tallriken?

  • Lugna ner dig under måltiden. Välj varje gaffel- eller skedfull och för den lugnt till din mun. Känn matens konsistens och smaker i munnen och tugga varje tugga i lugn och ro till slutet.

  • Efter att du sväljt, ta en paus innan du väljer nästa portionsbit.

  • Efter måltiden, fundera en stund över vad du upplevde och kände samt vilka tankar som stannade kvar i ditt sinne.

Fortsätt träna på medvetet ätande regelbundet

Uppdaterad 13.6.2024