Gå till sidans innehåll

Ta hand om din ork

Resurser som behövs för förändringsarbete inkluderar uthållighet och tid för sig själv.

Livsstilsförändring förknippas ofta först med en hälsosam kost och ökad fysisk aktivitet. Dessa är viktiga faktorer, men hälsosamma vanor och vikthantering handlar också mycket om annat. Till exempel har betydelsen av sömn betonats alltmer under de senaste åren. Dessutom påverkar livssituationens helhet, meningsfullhet i livet och resurserna avsevärt vikthanteringen och välbefinnande.

Livsstilsförändring börjar alltid med resurser och att stärka dem. Speciellt om vardagen är stressig och tid för sig själv är mycket knapp, kan det vara utmanande att hitta tid och ork för förändring. Därför är det av yttersta vikt att stanna upp vid ens egen tidsanvändning och vid de saker som är viktiga för en själv, för att ge plats åt förändringar så att det finns tid för lärande och självreflektion. Ofta är det viktigaste man kan göra för sin vikthantering att stanna upp vid sin egen ork.