Gå till sidans innehåll

Vecka 7. Mina styrkor och framgångar

Det lönar sig att utnyttja ens egna styrkor när man övar på nya vanor. Försök också att uppmärksamma små framsteg.

Var och en av oss är en unik individ. Vi inser att vissa saker kommer lättare för oss än för andra. Vi tycker speciellt om att göra vissa saker och kan fördjupa oss i intressanta ämnen.

Men hur ofta uppmärksammar vi vad vi kan, vad som går bra för oss och där vi är bra? Dessa egna styrkor och personlighetsdrag är värda att använda även när man provar på och lär sig nyalevnadsvanor.

Särskilt att lyfta fram framgångar stärker de redan pågående positiva förändringarna och skapar tro på möjligheten till nya förändringar.

Övning:

  1. Fundera över dina egna styrkor och framgångar med hjälp av följande frågor:

  2. Vilka förändringar märker du i dina handlingar eller val?

  3. Vad kan du vara stolt över?

  4. Vad har hjälpt dig mest mot långsiktiga vanor som stödjer vikthanteringen?

  5. Vilken förmåga eller talang hjälper dig att lära dig hälsosamma vanor?

  6. Vilka styrkor vill du använda ännu mer på din väg mot välbefinnande?