Gå till sidans innehåll

Vecka 6. Stresshanteringsmetoder

Stresshantering är en färdighet som kan tränas.

Vi möter i livet motgångar och situationer då det är svårt att undvika stress. Därför är det viktigt att lära sig att identifiera de saker som du kan påverka och å andra sidan de som du inte själv kan påverka mycket. Stress kan inte helt elimineras från livet, och det behövs inte heller. Istället är det bra att tänka på och hitta sådana stresshanteringsmetoder som du kan använda och förlita dig på även i belastande situationer.

Du kanske har märkt att din egen förmåga att hantera stressiga situationer och stress följer ett visst mönster. Ibland är det bra att stanna upp och fundera över om dina metoder för att hantera stress är effektiva och om det skulle vara till nytta att lära sig nya sätt för dig.

Det är naturligt att stressande situationer framkallar olika tankar, känslor och kroppsliga reaktioner hos oss. Stress kan kännas i kroppen genom exempelvis ytlig andning, muskelspänning eller ökad hjärtfrekvens.

Det är inte lönt att undvika negativa känslor eller kämpa emot stressen, även om det är naturligt att man vill undvika den. Att kämpa emot kan dock till sist bara förvärra stressen. Genom att identifiera din egen situation och acceptera även svåra tankar och känslor finns det möjlighet att hitta sätt att hantera stress.

Om du känner igen stresssymtom hos dig själv, prova till exempel dessa metoder:

  • Gör andningsövningar.

  • Var i naturen.

  • Ät tillräckligt och regelbundet.

  • Håll en regelbunden sömnrutin.

  • Begränsa stimulin.

  • Ta tid för dig själv. Lär dig att lyssna på dina egna gränser och säga "nej".

  • Planera din dag systematiskt och sätt realistiska mål.

  • Dela med dig av saker som tynger dig med andra.

  • Sök vid behov ytterligare stöd och hjälp från egenvårdsprogrammet eller professionella.

Avkoppling och att lindra stress innebär olika saker för olika människor. Avkoppling kan också vara annorlunda vid olika tillfällen. Ibland behövs mer aktivitet och handling för att koppla av, ibland räcker det med bara vila och avslappning.

Det enklaste sättet att koppla av är att bli medveten om din egen andning och kroppens känslor.