Gå till sidans innehåll

Vecka 3. Värdefulla handlingar

Hur syns de saker du anser vara viktigast i livet i din tidsanvändning och dina välbefinnandevanor?

Video: Med värderingar menar man livets riktning. Att fundera på riktningen är viktigt eftersom den påverkar de val vi gör.

Att noggrant överväga vad man vill uppnå och varför kan ofta ge ytterligare styrka till förändringen. I nästa övning funderar du på de saker som är viktiga för dig.

Övning:

  1. Vilka saker i livet är viktiga för dig och varför?

  2. Hur mycket känner du att du för närvarande kan prioritera de saker som är viktiga och trevliga för dig i din vardag?

  3. Är de saker som är viktiga för dig relaterade till vikthållningen?