Gå till sidans innehåll

Vecka 6. Flexibla välmåendevanor

Vikthantering lyckas bäst genom flexibla metoder.

I videon berättar professorn i psykologi Raimo Lappalainen om vilken inställning till vikthållning som enligt den senaste forskningen är effektiv.

Flexibel livsstilsförändring leder till bättre och mer varaktig vikthållning. För hälsan är det bäst att hitta välmåendevanor som passar en själv och som stöder vikthållningen långsiktigt. Vanor som ger välbefinnande och glädje är hållbara att följa under lång tid, och de kräver inte för mycket ansträngning. Å andra sidan är det svårt att upprätthålla för strikta, svartvita eller absoluta vanor. vikthållning lyckas bäst genom flexibla metoder.

När vikthanteringen är flexibel behöver man inte anstränga sig till det yttersta. Istället behövs reflektion över ens vardag och att man tar sina egna resurser i beaktande. Det lönar sig att se på vikthantering som en del av ett meningsfullt och värdefullt liv. Bra vikthanteringl kan hjälpa en att leva enligt ens egna värderingar