Gå till sidans innehåll

Vecka 5. Tankens kraft

Tankar och övertygelser styr många av våra val och handlingar.

Med tanke på vikthanteringen är det bra att undersöka ens egna tankar och övertygelser. Det kan vara svårt att först identifiera ens inre dialog, eftersom den ofta pågår obemärkt och är automatisk. Till exempel kan du stanna upp och fundera över om du uppmuntrar och berömmer dig själv eller om dina tankar är kritiska eller hårt dömande.

Negativa tankar kan hindra förändring och försvaga självkänslan och livskvaliteten. Det kan komma upp tankar som "jag klarar inte detta". Om vi tror på den här tanken som en sanning, slutar vi försöka.

En förändring av livsstilen stöds när man identifierar sina egna tankar och övertygelser. Bara att observera hur man talar till sig själv är ett steg mot att ifrågasätta och förändra det. Man kan sträva efter att ändra sin inre dialog till att vara mer positiv och uppmuntrande.

Övning

När du har en obehaglig tanke, ta inte den omedelbart för sanningen, utan fråga dig själv:

  • Är den här tanken användbar för mig?

  • Ger den här tanken mig mer välbefinnande eller hjälper den mig med vikthanteringen?

  • Om jag låter den här tanken styra mina handlingar, vart leder den mig: mot det jag anser vara viktigt eller bort från mina mål?

Observera dina tankar och öva på att bara observera dem. Lär dig också att inte fastna vid alla tankar, släpp taget om de som inte är till nytta och ta avstånd till dem.