Gå till sidans innehåll

Vardagliga resurser

En realistisk bedömning av ens egna resurser och tidsanvändning stödjer framgången i vikthanteringen.

Rätt tidpunkt är av stor betydelse när man strävar efter att göra permanenta förändringar i livsstilen. Att skapa en realistisk plan och sätta upp mål blir lättare när man identifierar:

  • sina psykiska resurser

  • sitt totala välbefinnande

  • sin livssituation.

Det är bra att undersöka faktorer som påverkar ens välmående och energi i förväg och anpassa målen till de tillgängliga resurserna. När man sätter upp ett mål är det bra att fråga sig själv: "Kan jag nå det här målet med de resurser jag har tillgängliga nu?" Om målet kräver mer resurser än man har är det troligtvis för stort.

Livsstilsförändringar lyckas bäst när de genomförs stegvis. Det är bra att börja förändringen med en liten handling. Fundera på vilken den minsta möjliga handlingen är som du kan göra för att främja ditt välbefinnande och uppnå ditt mål. Det är bra att prova den nya vanan i minst en månad innan man kan bedöma dess effektivitet.

Resursvågen

Varje individ upplever olika saker som belastande och resursstärkande. I den här övningen funderar du över vilka saker i ditt liv som ger dig kraft och minskar stress. Och vilka saker som tar kraft och ökar mängden stress?

Rita en våg där du på ena sidan listar belastande faktorer och stressfaktorer och på den andra sidan listar resurser och saker som ger dig glädje. Rita en större vikt för de faktorer som har störst påverkan på ditt välmående. När du har ritat in alla dina resurser och belastningar, titta på vilken riktning vågen lutar åt.

Väger resurserna tyngre än belastningarna eller är vågen åtminstone i balans?

Om belastningarna väger tyngre, skulle det vara möjligt att minska dem för att få vågen i balans? Om minskningen inte är möjlig, kan du på något sätt öka dina resurser?

Observera att även trevliga och positiva saker kan orsaka stress om det finns för mycket att göra, till exempel i förhållande till den tillgängliga tiden.