Siirry sivun sisältöön

Arjen voimavarat

Omien voimavarojen ja ajankäytön realistinen arviointi tukee painonhallinnan onnistumista.

Oikean ajoituksen merkitys on suuri, kun pyritään tekemään pysyviä muutoksia elämäntapoihin. Itselle sopiva realistinen suunnitelma ja tavoitteiden asettaminen onnistuu helpommin, kun tunnistaa:

  • omat psyykkiset voimavarat

  • oman kokonaishyvinvoinnin

  • elämäntilanteen.

Omaa jaksamista parantavia ja heikentäviä tekijöitä on hyvä tutkia etukäteen ja suhteuttaa tavoitteet käytettävissä oleviin voimavaroihin. Kun asettaa tavoitteen, on hyvä kysyä: ”Pystynkö saavuttamaan tämän tavoitteen niillä voimavaroilla, jotka minulla on nyt käytettävissä?” Jos tavoitteen saavuttaminen vaatii enemmän voimavaroja kuin itsellä on, tavoite on todennäköisesti liian suuri.

Elintapamuutokset onnistuvat parhaiten asteittain tehtyinä. Muutos on hyvä aloittaa yhdestä pienestä teosta. Mieti, mikä on pienin mahdollinen teko, jolla voit edistää hyvinvointiasi ja tavoitteen saavuttamista. Uutta tapaa kannattaa kokeilla vähintään kuukauden ajan ennen kuin voi tietää sen toimivuuden.

Voimavaravaaka

Jokainen ihminen kokee erilaiset asiat kuormittavina ja voimavaroina. Voimavaravaaka harjoituksessa pohdit, mitkä asiat elämässäsi tuovat voimia ja vähentävät stressiä. Entä mitkä kuluttavat voimia ja lisäävät stressin määrää?

Piirrä vaaka, jonka toiselle puolelle tulevat kuormittajat ja stressitekijät ja toiselle puolelle voimavarat ja mielihyvää tuottavat asiat. Piirrä vaakaan sitä suurempi punnus, mitä suurempi vaikutus asialla on jaksamiseesi. Kun olet piirtänyt vaakaan kaikki voimavarasi ja kuormittajasi, tarkastele kumpaan suuntaan vaaka kallistuu.

Ovatko voimavarat painavampia kuin kuormittajat tai onko vaaka vähintään tasapainossa?

Jos kuormittajat painavat enemmän, voisiko niitä vähentää, jotta vaaka pääsisi tasapainoon? Jos vähentäminen ei ole mahdollista, voisitko jotenkin lisätä voimavaroja?

Huomaa, että myös mukavista ja myönteisistä asioista voi aiheutua stressiä, jos tekemistä on liikaa esimerkiksi käytettävissä olevaan aikaan nähden.