Siirry sivun sisältöön

Viikko 5. Mielentaidot apuna muutoksessa

Elintapamuutosten matkalla on hyvä tunnistaa itselle tyypillisiä ajattelu- ja toimintatapoja.

Tottumusten muuttaminen ja uusien tapojen harjoittelu vaativat vanhojen, tutuksi tulleiden tapojen tiedostamista. Aina niistä ei ole helppoa tulla tietoiseksi, koska ne suoritetaan arjessa usein hyvin rutiininomaisesti. Vasta tulemalla tietoiseksi omista ajattelu- ja toimintamalleista myös muutos mahdollistuu.

Mitä ovat tietoisuustaidot?

Tietoinen läsnäolo (mindfulness) on keskittymistä ja havainnoimista nykyhetkessä. Mindfulness on mieleen nousevien ajatusten, kehon tuntemusten ja aistielämysten hyväksyvää tiedostamista.

Tietoisuustaitojen harjoittaminen auttaa tutkimaan totuttuja reagointitapoja, vähentää automaatiolla tapahtuvaa toimintaa ja antaa mahdollisuuden uusille valinnoille. Tietoisuusharjoitukset voivat myös kehittää itsemyötätuntoa itsekritiikin sijaan, mikä vahvistaa hyvinvointia. Näiden asioiden takia tietoisuustaidot ovatkin tärkeitä hyvinvointitaitoja