Gå till sidans innehåll

Planering av behandling vid lymfom

Behandlingen av lymfom planeras individuellt. Specialister från olika specialiteter deltar i planeringen av behandlingen.

Lymfompatientens behandlingsförlopp från symtom till uppföljning.

Hur beslutar vårdteamet om min behandling?

Behandlingen av lymfom planeras alltid individuellt. Specialister från olika specialiteter, till exempel en

 • patolog

 • radiolog

 • onkolog

 • hematolog och

 • fysiker, deltar i planeringen av behandlingen.

Tillsammans utgör de ett multidisciplinärt vårdteam. Hematologen eller onkologen ansvarar för själva behandlingen. Läkemedelsbehandlingen utförs av sjukskötare och röntgenskötare inom strålbehandling samt av fysikerna.

Vårdteamet planerar behandlingen så att man uppnår bästa möjliga terapisvar med minsta möjliga direkta och långsiktiga negativa effekter på hälsan.

Lokala, nationella och internationella behandlingsrekommendationer används vid planeringen av lymfombehandling. Lymfomgruppen Suomen Lymfoomaryhmä har till exempel utarbetat nationella rekommendationer för behandling av de vanligaste lymfomtyperna. Vid planeringen av din behandling tar man också hänsyn till flera faktorer relaterade till lymfomet och ditt hälsotillstånd.

Lymfomrelaterade faktorer är:

 • undertypen av lymfom

 • sjukdomens spridning

 • storleken på lymfomknölarna

 • var lymfomet finns i kroppen

 • dina symtom

Individuella faktorer är:

 • patientens ålder och framtidsplaner, till exempel om patienten vill bilda familj

 • hälsotillstånd

 • eventuella andra sjukdomar

 • medicinering

Vad bör patienten veta om sin behandling?

Läkaren diskuterar behandlingen med patienten innan behandlingen inleds. Patienten bör få följande information:

 • Målet med behandlingen: är avsikten med behandlingen tillfriskande, att hålla sjukdomen i schack eller att lindra symtomen?

 • Vilka läkemedel används vid behandlingen?

 • Hur ofta ges behandlingen och hur länge pågår den?

 • På vilket sätt ges behandlingen (till exempel intravenöst, i tablettform eller i form av strålning)?

 • Vilka undersökningar kommer att genomföras under behandlingarna (till exempel blodprov och bilddiagnostiska undersökningar)?

 • Hur ofta behöver patienten besöka sjukhuset och behöver hen stanna över natten i samband med besöken?

 • Vilka omedelbara och sena biverkningar kan behandlingen ge upphov till?

 • Vem ska man kontakta om det uppstår problem under behandlingen?

Det kan vara svårt att förstå och komma ihåg allt man får höra under mottagningsbesöken. Det är bra att alltid fråga om man inte förstår och be om att få skriftlig information. Man kan också föra anteckningar under vårdplaneringsbesöket om det hjälper att komma ihåg och förstå vad som diskuterats. Man kan också ta en närstående med sig till mottagningen för att föra anteckningar om det behövs.

Uppdaterad 27.5.2024