Gå till sidans innehåll

Cytostatikabehandling av bröstcancer efter operation

Cytostatika hämmar cancercellernas tillväxt eller delning. Cytostatikabehandlingarna av bröstcancer görs polikliniskt.

Den postoperativa behandlingen planeras individuellt för varje patient med hänsyn till bröstcancerns undertyp, storlek och eventuell spridning till lymfkörtlarna. Postoperativa läkemedelsbehandlingar inkluderar cytostatikabehandling och hormonbehandling. För patienter med HER2-positiv bröstcancer lägger man till antikroppsbehandling med trastuzumab till cytostatikabehandlingen.

Tidpunkten för den första cytostatikabehandlingen klargörs vid det första mötet med cancerläkaren. Cancerläkaren skriver också de utlåtanden som krävs för långvariga FPA-förmåner (B-utlåtande för sjukledighet och läkemedel som berättigar till specialersättning).

Cytostatika hämmar cancercellernas tillväxt eller delning. Cytostatikabehandlingar av bröstcancer görs polikliniskt. För det mesta består den adjuvanta cytostatikabehandlingen av sex behandlingar var tredje vecka. Behandlingen ges intravenöst och tar vanligtvis cirka två timmar. Andra patienter befinner sig i behandlingsrummet samtidigt. Vid behov kan man också utföra behandlingen på ett lite annat sätt om patienten till exempel har andra underliggande sjukdomar som påverkar behandlingen.

Biverkningarna beror på att läkemedlen även påverkar friska celler och varierar beroende på person och behandling. Sjukskötaren går igenom biverkningarna av cytostatikabehandlingen och hur man kan hantera dem själv. Sjukskötaren följer patientens tillstånd under behandlingen, och patienterna mår ofta bra när de skrivs ut.

Patienter som genomgår en cytostatikabehandling kan leva ett så normalt liv som möjligt under behandlingen, beroende på hur de mår. Det tar vanligtvis 3–7 dagar att återhämta sig efter en behandling, och därefter mår man bättre och kanske till och med bra. Motion och utomhusaktiviteter rekommenderas även under behandlingen, beroende på man mår. Det är viktigt att få i sig tillräckligt med vätska och en varierad kost. Små mellanmål mellan måltiderna rekommenderas. Tillsammans med läkemedel mot illamående bidrar de till att förebygga illamående. Det är också viktigt att ta hand om magfunktionen och munhygienen. Man bör i regel vara återhållsam med alkohol och undvika naturprodukter. Man kan vanligtvis ta vitamintillskott som kalk och D-vitamin eller multivitaminpreparat från apoteket även under behandlingen. Andra vitaminer eller mineraler bör man diskutera med sin behandlande läkare. Alla läkemedel som lindrar symtom, till exempel läkemedel mot illamående, smärta, halsbränna och diarré, kan och bör användas i tillräcklig mängd.

Mottagligheten för allvarliga infektioner ökar avsevärt under behandlingen. Om man får över 38 graders feber eller om allmäntillståndet försämras avsevärt ska man uppsöka akutmottagningen vid sitt lokala sjukhus utan läkarremiss. Cancervårdsenheterna har ingen akutmottagning. Vid behov når man sin egen skötare per telefon under kontorstid.

Om man har tagit bort bröstet på grund av duktal cancer in situ (DCIS), ett förstadium till cancer eller en mycket liten invasiv faktisk cancer, behöver man vanligtvis inte någon läkemedelsbehandling eller strålbehandling. Då följer man till en början upp patienten vid bröstkirurgiska enheten och senare inom öppenvården, till exempel på patientens egen vårdcentral.

Uppdaterad 11.7.2022