Gå till sidans innehåll

Adjuvant cytostatikabehandling vid mjukdelssarkom

Syftet med adjuvant cytostatikabehandling är att förhindra återfall.

Användningen av adjuvant cytostatikabehandling är inte etablerad på global nivå. I de nordiska länderna rekommenderas det dock om tumören är en tumör med gradus 3, är minst 8 cm stor och dessutom uppvisar ett infiltrerande tillväxtmönster, dvs. växer in i närliggande vävnader, eller nekros, dvs. celldöd. Om tumören invaderar blodkärl anses risken för återfall vara hög. Det är dock inte alla sarkomtyper som gynnas av adjuvant cytostatika, så detta bedöms från patient till patient.

IA-behandling (ifosfamid-adriamycin) används som adjuvant cytostatika. Behandlingen ges vanligtvis i tre dagar, var tredje vecka och sex gånger. Behandlingen pågår alltså i ungefär fem månader. Biverkningar av denna behandling är håravfall, illamående, förstoppning, inflammationer och ofta även anemi som kräver transfusioner av röda blodkroppar eller tillfälligt lågt antal blodplättar som kräver blodplättstransfusioner. Adjuvant cytostatikabehandling förutsätter ett tillräckligt gott allmäntillstånd och ett friskt hjärta.

Användningen av denna cytostatikabehandling är inte etablerad på global nivå. Den rekommenderas dock i de nordiska länderna, eftersom den minskar risken för sarkomdöd med 11 procent.

Som en långvarig biverkning kan behandlingarna leda till hjärtproblem, främst hjärtsvikt. Därför övervakas hjärtfunktionen under och efter behandlingen. Vid behov avbryts behandlingen om problem uppstår tidigt. Efter behandlingen är det bra att hålla blodtrycket i schack och undvika andra riskfaktorer för hjärtat (rökning, högt kolesterol).

Livmoderssarkom behandlas av gynekologer som är specialiserade på cancerbehandling. Adjuvant behandling rekommenderas om sjukdomen sträcker sig utanför livmodern eller om livmodern har styckats under operationen.

Vissa livmoderssarkom kan vara hormonresponsiva. Dessa subtyper omfattar endometrial stromal sarkom och adenosarkom. I dessa fall kan adjuvant behandling med gulkropps- och aromatashämmare användas. Om ingen hormonpositivitet konstateras används samma IA-behandling som för andra mjukdelssarkom. Vid livmoderns leiomyosarkom är den vanligaste adjuvanta cytostatikabehandlingen docetaxel-gemcitabinbehandling.

Uppdaterad 6.10.2022