Gå till sidans innehåll

Prostata och prostatacancer

Läs om prostatans anatomi och hur prostatacancer utvecklas. Varje år får omkring 4 500–5 000 finländska män diagnosen prostatacancer.

Prostatan är en körtel som hör till mannens könsorgan och som sitter i bäckenbotten under urinblåsan och framför ändtarmen.

Prostatan

Prostatan är en körtel som hör till mannens könsorgan och som sitter i bäckenbotten under urinblåsan och framför ändtarmen. Hos en ung man är prostatan ungefär lika stor som ett plommon och väger cirka 20 gram. Prostatan förstoras hos nästan alla män när de åldras i och med att de får en godartad förstoring av prostatan. Prostatan omger början av urinröret under urinblåsan och producerar en stor del av sädesvätskan. Spermierna bildas i testiklarna.

Cancer i prostatan

Vid cancer sker det en onormal celldelning. Det typiska för cancercellerna är att de inte lyder kroppens normala kommandon och de strävar efter att föröka sig okontrollerat. Dessutom skadar och förstör cancercellerna människans friska celler. Cancer där cancercellerna bildas i prostatans vävnad kallas för prostatacancer (prostatakarcinom).

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Finland, och varje år diagnostiseras cirka 5 000 finländska män med prostatacancer. För närvarande lever fler än 50 000 patienter med en prostatacancerdiagnos. Majoriteten av prostatacancerpatienterna tillfrisknar helt, och även när patienterna har spridd cancer kan man hålla sjukdomen i schack under en lång tid med hjälp av behandlingar. Varje år dör dock cirka 900 män i Finland av prostatacancer.

Prostatacancer blir allt vanligare på grund av att

  • befolkningen åldras

  • man har blivit bättre på att ställa en tidig diagnos av sjukdomen

  • man använder blodprov för PSA (prostataspecifik antigen)

  • medvetenheten har ökat

Uppdaterad 6.7.2022