Gå till sidans innehåll

Vad är kamratstöd?

Kamratstöd handlar om att dela med sig av sina erfarenheter med en annan person som gått igenom samma sak. Kamratstöd innebär stöd som bygger på erfarenhet. Dess viktigaste element är att berätta och lyssna.

Kamratstöd handlar om att berätta

När en person blir sjuk har personen själv och dennes anhöriga ett stort behov av information. Förutom vårdgivare och litteratur finns det även information från andra drabbade. Människor som har varit med om samma sak kan dela med sig av sina egna erfarenheter av att hantera eller leva med sjukdomen.

Det är viktigt att den drabbade personen får höra vad diagnosen innebär i praktiken och hur den påverkar det dagliga livet.

Det underlättar också för den som nyss blivit sjuk och dennes närstående att prata om sina erfarenheter.

Kamratstöd handlar om att lyssna

Värdet av kamratstöd ligger i att berättaren och lyssnaren delar en liknande erfarenhet, vilket gör att de kan förstå varandras berättelser.

Det är en lättnad att dela sina erfarenheter med någon som verkligen förstår. Den drabbade personen kan vilja skona sina närstående och inte berätta om alla sina bekymmer. En kamratstödjare är på ett lagom avstånd och är därför lättare att prata med.

Att dela sina gemensamma erfarenheter skapar en djup känsla av att bli förstådd. En delad erfarenhet är en betydelsefull erfarenhet.

Sörja förlusten av sin hälsa

Att bli sjuk innebär att man förlorar sin hälsa. Människor reagerar på en förlust med sorg. Sorg är inte bara en specifik känsla, utan en helhetsomfattande process. Till sorgen hör känslor och tankar, fysiska upplevelser och beteendeförändringar.

Vad förlorar du när du blir sjuk?

  • Självförtroende. Självförtroendet minskar när du inte kan prestera lika bra som tidigare. Om sjukdomen påverkar ditt utseende skadas den positiva självbilden.

  • Självständighet. För många kan det innebära att de förlorar sin självständighet om de får hjälp. Förlusten av självständighet kan vara tillfällig eller bestående och kan ge upphov till upplevelser av förlust i vardagen och i planeringen av framtiden.

  • En välbekant livsstil. Ur vardaglig synvinkel kan förlusten av en välbekant livsstil, t.ex. en hobby, ibland verka obetydlig, men den kan ha stor inverkan på den drabbade personen. Att inte längre kunna handarbeta kan till exempel innebära att man förlorar det viktigaste sättet att slappna av på.

  • Det sociala liv man är van vid. Sjukdomen kan påverka dina relationer eller din förmåga att delta.

Det måste finnas utrymme för sorg

Att uttrycka känslor är viktigt för både den psykiska och den fysiska hälsan. I sorgen använder var och en sina egna överlevnadsmetoder och hittar sina egna resurser.

Kamratstöd kan vara just den plats där du kan bli hörd och förstådd och där din nya identitet kan stärkas.

Uppdaterad 24.5.2019