Gå till sidans innehåll

Kirurgisk behandling av testikelcancer

Behandlingen av testikeltumörer är ett multidisciplinärt teamarbete av urologer, cancerläkare, patologer och radiologer. Behandlingsresultaten vid testikelcancer är utmärkta.

Den primära behandlingen av testikelcancer är att ta bort den sjuka testikeln, så kallad orkidektomi. Retroperitoneal lymfkörteldissektion, dvs. att ta bort lymfkörtlarna i den bakre delen av bukhålan, är en viktig del av behandlingen hos utvalda patienter med testikelcancer.

Operation för borttagning av testiklarna eller orkidektomi

Den primära behandlingen av testikelcancer är borttagning av testiklarna, dvs. orkidektomi. Testikeln avlägsnas genom ett snitt i ljumsken. När man ska ta bort testikeln stänger man av blodtillförseln till testikeln för att förhindra att cancercellerna kommer in i blodomloppet. Om det rör sig om en klart elakartad tumör tar man bort hela testikeln. I tveksamma fall kan man ta ett prov för att göra en fryssnittsundersökning. Man kan överväga att ta bort en del av testikeln om tumören är liten, om tumören finns i båda testiklarna eller om tumören finns i patientens enda testikel.

Man kan skjuta upp orkidektomin till ett senare tillfälle om patienten har massiva, livshotande metastaser och situationen kräver en omedelbar cytostatikabehandling. Man kan också sätta in en testikelprotes under operationen, om patienten så önskar.

Retroperitoneal lymfadenektomi

Retroperitoneal lymfadenektomi är när man tar bort lymfkörtelområden i den bakre delen av bukhålan. Dessa lymfkörtlar ligger runt de stora blodkärlen i kroppen, som aortan och nedre hålvenen. Testikelcancer sprider sig främst till dessa lymfkörtelområden. Eventuell lymfkörtelförstoring vid testikelcancer upptäcks genom en datortomografi av kroppen. Cytostatikabehandling är vanligtvis den första behandlingen vid lymfkörtelmetastaser. Om det fortfarande finns kvar lymfkörtelförstoringar efter cytostatikabehandlingen vid icke-seminom testikelcancer bör man överväga en operation. Det är dock inte alltid som det finns aktiv cancervävnad kvar i lymfkörtlarna, utan det kan också vara ett teratom som klassificeras som en godartad tumör. Däremot bör man ta bort det med, eftersom ett teratom också tenderar att växa under uppföljningen och därmed orsaka sena problem.

Operationen utförs vanligtvis som öppen kirurgi. Det är ett stort ingrepp som utförs under narkos. Under operationen tar man bort alla regionala lymfkörtlar på den sida av testikeln där cancern fanns, inte bara de förstorade lymfkörtlarna som syns på bilderna. I vissa fall kan man också göra en endoskopisk kirurgi.

Då gör man ett långt snitt i buken, från övre delen av buken till nedre delen av buken. Nervfibrerna som påverkar utlösningen ligger också runt de stora blodkärlen i operationsområdet, men man kan försöka bevara dem om det är möjligt. Det är dock vanligt att inte längre få en normal utlösning efter ingreppet, vilket naturligtvis har betydelse speciellt för fertiliteten. Operationen påverkar i princip inte erektionsfunktionerna.

Uppdaterad 1.8.2022