Gå till sidans innehåll

Undersökningar inför behandling av tarmcancer

Innan behandlingen av tarmcancer inleds utreds sjukdomens spridning med hjälp av en datortomografi. Dessutom undersöks nivån av cancermarkören CEA.

När cancern har diagnostiserats görs en datortomografi av hela kroppen för att se om cancern är lokaliserad till tarmväggen eller om den har spridit sig till andra delar av kroppen. Dessutom utförs laboratorietester för att kontrollera patientens lever- och njurfunktion och för att fastställa nivån av cancermarkören CEA (karcinoembryonalt antigen). CEA är förhöjd hos vissa personer på grund av cancern, och det är viktigt att ta reda på den ursprungliga nivån, eftersom CEA-undersökningen används i uppföljningen efter behandlingarna.

Uppdaterad 15.7.2022