Gå till sidans innehåll

Diagnostisering av tarmcancer

Om det på läkarmottagningen uppstår en misstanke om tarmcancer ger läkaren en remiss till koloskopiundersökning.

De inledande undersökningarna för tarmcancer görs inom primärvården eller företagshälsovården. Dessa inkluderar tarmpalpation via ändtarmsöppningen och laboratorietester för att fastställa hemoglobinnivån och ibland sökning av blod i ett avföringsprov.

Om det på läkarmottagningen uppstår en misstanke om tarmcancer ger läkaren en remiss till koloskopiundersökning. Det innebär att ett långt, flexibelt endoskop förs in i ändtarmen och tjocktarmen via ändtarmsöppningen. Då upptäcks eventuella suspekta förändringar och biopsier kan tas. Diagnosen tarmcancer ställs alltid först efter en mikroskopisk undersökning av biopsin. Om en koloskopi inte kan göras kan en datortomografi av tjocktarmen användas som ersättning, men då kan man inte ta en biopsi av tumören.

Behandlingsförloppet hos tarmcancerpatienter, från symtom till uppföljning


Uppdaterad 15.7.2022