Gå till sidans innehåll

Skelettsarkom: uppföljning och prognos

Osteosarkom med låg gradus följs vanligtvis upp på en kirurgisk enhet. Det är möjligt att det kan återkomma lokalt och därför spelar magnetundersökningar en viktig roll i uppföljningen. Metastaser är sällsynta för dessa tumörer.

Osteosarkom med hög gradus följs upp på kliniken för cancersjukdomar. Vid dessa sjukdomar kommer återfall oftast i form av lungmetastaser, så en thoraxröntgen är ett viktigt hjälpmedel under uppföljningsbesöken. Förutom återfallsrisken övervakas och behandlas även sena olägenheter från cytostatikabehandlingar. De vanligaste återfallen inträffar inom fem år. Om denna period löper utan problem kan uppföljningsbesöken vara mindre frekventa eller upphöra.

Med modern behandling är 60–70 procent av patienterna under 40 år vid liv efter tre år. Prognosen är bättre för tumörer i extremiteterna än för osteosarkom i bäckenregionen. Vid osteosarkom är tumörstorleken och terapiresponsen på cytostatikan också prognostiska faktorer utöver tumörens läge.

Prognosen för Ewings sarkom beror på utgångsläget. Om det inte finns några metastaser kommer 75 procent av patienterna att vara vid liv efter fem år. Om det finns metastaser är cirka 50 procent vid liv efter fem år, beroende på terapiresponsen och metastasernas läge.

Uppdaterad 15.7.2022